Điều khoản này là thỏa thuận ràng buộc giữa người sử dụng dịch vụ (“Người sử dụng”) và IELTS Siêu Tốc liên quan đến việc truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin do IELTS Siêu Tốc cung cấp. Nội dung điều khoản được công khai trên website [đã xoá URL không hợp lệ].

IELTS Siêu Tốc thực hiện Điều khoản này theo quy định của pháp luật hiện hành. Người sử dụng vui lòng đọc kỹ Điều khoản trước khi sử dụng dịch vụ.

1. Quyền sở hữu

IELTS Siêu Tốc và các bên liên quan sở hữu độc quyền thương hiệu, biểu tượng và nhãn hiệu dịch vụ được hiển thị trên trang web này. Việc sử dụng trái phép bất kỳ thương hiệu, biểu tượng hoặc nhãn hiệu dịch vụ nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ IELTS Siêu Tốc hoặc bên sở hữu hợp pháp là nghiêm cấm.

Tất cả nội dung trên trang web này đều được bảo vệ bản quyền. Việc sửa đổi, sao chép, lưu trữ điện tử, dịch thuật, mô phỏng, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của nội dung này cho mục đích thương mại hoặc phi thương mại mà không có sự đồng ý bằng văn bản trước từ IELTS Siêu Tốc là vi phạm luật bản quyền.

2. Không bảo đảm

Tất cả các tài liệu, bao gồm văn bản, hình ảnh, liên kết hoặc các mục khác trên trang web này được cung cấp “theo nguyên trạng” và “theo tình trạng sẵn có”. IELTS Siêu Tốc không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào về tính chính xác, phù hợp hoặc đầy đủ của tài liệu này, và trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, từ chối mọi trách nhiệm đối với bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong tài liệu.

3. Rủi ro và cách thức xử lý

IELTS Siêu Tốc và các bên liên quan sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự gián đoạn hoặc chậm trễ nào trong việc thực hiện các nghĩa vụ theo Điều khoản và Điều kiện này do các nguyên nhân bất khả kháng, bao gồm nhưng không giới hạn bởi:

 • Lệnh khẩn cấp của Chính phủ.
 • Hoạt động của tòa án hoặc chính phủ.
 • Quy định khẩn cấp.
 • Hành động phá hoại, bạo loạn, khủng bố.
 • Đình công, tranh chấp lao động.
 • Thiên tai, cháy nổ, mất điện.
 • Sự cố nghiêm trọng liên quan đến phần cứng hoặc phần mềm máy tính.
 • Giao hàng chậm trễ của thiết bị.
 • Hành động của bên thứ ba.
 • Sự chậm trễ hoặc gián đoạn trong quá trình thực hiện vượt quá khả năng kiểm soát của các bên liên quan.

IELTS Siêu Tốc cam kết nỗ lực hết sức để đảm bảo việc cung cấp dịch vụ diễn ra suôn sẻ và không bị gián đoạn. Tuy nhiên, do có một số yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, IELTS Siêu Tốc sẽ không chịu trách nhiệm cho những trường hợp bất khả kháng.

4. Thư điện tử

IELTS Siêu Tốc không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các email được gửi đến chúng tôi qua Internet. Do đó, IELTS Siêu Tốc sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào mà bạn có thể gặp phải khi gửi email cho chúng tôi hoặc khi chúng tôi gửi email cho bạn theo yêu cầu của bạn.

IELTS Siêu Tốc sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt hoặc hậu quả phát sinh từ việc sử dụng trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn bởi:

 • Mất mát dữ liệu hoặc thông tin.
 • Gián đoạn hoạt động kinh doanh.
 • Lỗi hệ thống hoặc thiết bị.
 • Vi-rút hoặc phần mềm độc hại.
 • Sai sót hoặc thiếu sót trong thông tin.
 • Yêu cầu hoặc nghĩa vụ thay thế.

5. Điều chỉnh

Tùy từng thời điểm có quyền điều chỉnh các Điều khoản và điều kiện này bằng cách thông báo trên website: http://ieltssieutoc.com/.

6. Cam kết thực hiện và giải quyết tranh chấp

Cam Kết Thực Hiện

IELTS Siêu Tốc và Người sử dụng cam kết tuân thủ nghiêm túc các Điều khoản và Điều kiện này.

Giải Quyết Tranh Chấp

Bất kỳ bất đồng nào phát sinh trong quá trình thực hiện các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được ưu tiên giải quyết thông qua thương lượng và hòa giải trên tinh thần hợp tác và thiện chí.

Trường hợp Tranh Chấp Không Thể Giải Quyết Qua Thương Lượng

Nếu tranh chấp không thể được giải quyết qua thương lượng và hòa giải, hai bên thống nhất đưa vụ việc ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết.

7. Luật áp dụng

Những Điều khoản và Điều kiện này sẽ được thi hành dựa theo Luật hiện hành của Việt Nam.Tất cả Điều khoản và Điều kiện được làm thành bản tiếng Việt và tiếng Anh.Trong trường hợp có bất kỳ xung đột nào giữa hai bản, bản tiếng Việt sẽ được sử dụng.