Tiết lộ 199+ câu nói tiếng Anh hay về sự nỗ lực

Cuộc sống vốn dĩ không bằng phẳng, luôn chứa đựng những thăng trầm, thử thách có thể đánh gục bạn bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, đừng vội nản lòng hay từ bỏ! Hãy biến những khó khăn thành cơ hội để bản thân trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Trong những khoảnh khắc chông gai ấy, hãy tìm đến nguồn động lực từ những câu nói tiếng Anh đầy ý nghĩa về sự nỗ lực. 

Hãy ghi nhớ rằng mỗi cá nhân đều sở hữu những điểm mạnh riêng biệt, và việc phát huy tối đa tiềm năng đó chính là chìa khóa giúp ta chinh phục mọi thử thách. Bài viết dưới đây sẽ gửi đến bạn bộ sưu tập câu nói tiếng Anh hay về sự nỗ lực.

Mời các bạn cùng bắt đầu khám phá với IELTS Siêu Tốc nhé.

1. Những câu nói tiếng Anh hay về sự nỗ lực trong cuộc sống

Cuộc sống luôn đầy rẫy thử thách và chông gai, đòi hỏi chúng ta phải không ngừng nỗ lực để đạt được mục tiêu và ước mơ. Để tiếp thêm động lực cho bản thân, hãy cùng tham khảo những câu nói tiếng Anh hay về sự nỗ lực sau đây:

Những câu nói tiếng Anh hay về sự nỗ lực trong cuộc sống
Những câu nói tiếng Anh hay về sự nỗ lực trong cuộc sống

Nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kiên trì:

 • Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts. – Winston Churchill (Thành công không phải là điểm đến cuối cùng, thất bại không phải là điều chí mạng: điều quan trọng là can đảm tiếp tục.)
 • It does not matter how slowly you go as long as you do not stop. – Confucius (Điều quan trọng không phải là bạn đi chậm bao nhiêu miễn là bạn không ngừng bước tới.)
 • Never give up on what you really want to do. The person with big dreams is more powerful than one with all the facts. – Albert Einstein (Đừng bao giờ từ bỏ những gì bạn thực sự muốn làm. Người có những ước mơ lớn mạnh mẽ hơn người có tất cả mọi thứ.)
 • Fall seven times, stand up eight. – Japanese proverb (Vấp ngã bảy lần, đứng dậy tám lần.)
 • Perseverance is the key to success. If you want to achieve your goals, you must never give up, no matter how difficult things get. (Kiên trì là chìa khóa dẫn đến thành công. Nếu bạn muốn đạt được mục tiêu của mình, bạn không bao giờ được bỏ cuộc, dù mọi thứ có khó khăn đến đâu.)

Khuyến khích tinh thần lạc quan và niềm tin vào bản thân:

 • Believe you can and you’re halfway there. – Theodore Roosevelt (Tin tưởng bản thân và bạn đã đi được một nửa chặng đường.)
 • You are braver than you believe, stronger than you seem, and smarter than you think. – Winnie the Pooh (Bạn dũng cảm hơn bạn nghĩ, mạnh mẽ hơn bạn tưởng và thông minh hơn bạn nghĩ.)
 • The only way to do great work is to love what you do. If you haven’t found it yet, keep looking. Don’t settle. – Steve Jobs (Cách duy nhất để làm việc tuyệt vời là yêu những gì bạn làm. Nếu bạn chưa tìm thấy nó, hãy tiếp tục tìm kiếm. Đừng thỏa hiệp.)
 • It is during our darkest moments that we must focus to see the light. – Aristotle (Chính trong những khoảnh khắc đen tối nhất, chúng ta phải tập trung để nhìn thấy ánh sáng.)
 • When you stumble, don’t stay down. Get up, dust yourself off, and keep moving forward. – Unknown (Khi vấp ngã, đừng ngã mãi. Hãy đứng dậy, phủi bụi bản thân và tiếp tục tiến về phía trước.)

Khẳng định sức mạnh của sự nỗ lực và ý chí:

 • Great things are not accomplished by impulse, but by a series of small actions brought together. – Henry Ford (Những điều vĩ đại không được hoàn thành bởi sự bộc phát, mà bởi một loạt các hành động nhỏ được kết hợp lại với nhau.)
 • The only limit to our realization of tomorrow will be our doubts of today. – Franklin D. Roosevelt (Giới hạn duy nhất cho sự hiện thực hóa ngày mai của chúng ta sẽ là những nghi ngờ của ngày hôm nay.)
 • It is not the size of the dog in the fight, but the size of the fight in the dog. – Winston Churchill (Điều quan trọng không phải là kích thước của con chó trong cuộc chiến, mà là kích thước của cuộc chiến trong con chó.)
 • You can never cross the ocean until you have the courage to lose sight of the shore. – Christopher Columbus (Bạn không bao giờ có thể băng qua đại dương cho đến khi bạn có đủ can đảm để mất dấu bờ biển.)
 • Success is the sum of small efforts, repeated day in and day out. – Robert Collier (Thành công là tổng hợp của những nỗ lực nhỏ bé, được lặp đi lặp lại hàng ngày.)

Những câu nói truyền cảm hứng khác:

 • The journey of a thousand miles begins with a single step. – Lao Tzu (Hành trình ngàn dặm bắt đầu từ bước chân đầu tiên.)
 • Every strike brings me closer to the home run. – Babe Ruth (Mỗi cú đánh mang tôi đến gần hơn với cú đánh homerun.)

Xem thêm:

2. Những câu nói tiếng Anh hay về sự nỗ lực trong học tập

Sau đây là một số câu nói hay nhất.

Những câu nói tiếng Anh hay về sự nỗ lực trong học tập
Những câu nói tiếng Anh hay về sự nỗ lực trong học tập

Nhấn mạnh tầm quan trọng của sự cống hiến và học hỏi không ngừng:

 • Education is not preparation for life; education is life itself. – John Dewey (Giáo dục không phải là sự chuẩn bị cho cuộc sống; giáo dục là cuộc sống bản thân.)
 • The more you learn, the more you earn. – Warren Buffett (Bạn học càng nhiều, bạn kiếm được càng nhiều.)
 • Knowledge is power. – Sir Francis Bacon (Kiến thức là sức mạnh.)
 • Never stop learning. – Albert Einstein (Đừng bao giờ ngừng học hỏi.)
 • The only person you are destined to become is the person you decide to be. – Ralph Waldo Emerson (Người duy nhất bạn định trở thành là người bạn quyết định trở thành.)

Khuyến khích sự tự tin và thái độ tích cực:

 • Believe you can and you’re halfway there. – Theodore Roosevelt (Tin tưởng bản thân và bạn đã đi được một nửa chặng đường.)
 • You are braver than you believe, stronger than you seem, and smarter than you think. – Winnie the Pooh (Bạn dũng cảm hơn bạn nghĩ, mạnh mẽ hơn bạn tưởng và thông minh hơn bạn nghĩ.)
 • “The only way to do great work is to love what you do. If you haven’t found it yet, keep looking. Don’t settle.” – Steve Jobs (Cách duy nhất để làm việc tuyệt vời là yêu những gì bạn làm. Nếu bạn chưa tìm thấy nó, hãy tiếp tục tìm kiếm. Đừng thỏa hiệp.)
 • It is during our darkest moments that we must focus to see the light. – Aristotle (Chính trong những khoảnh khắc đen tối nhất, chúng ta phải tập trung để nhìn thấy ánh sáng.)
 • When you stumble, don’t stay down. Get up, dust yourself off, and keep moving forward. – Unknown (Khi vấp ngã, đừng ngã mãi. Hãy đứng dậy, phủi bụi bản thân và tiếp tục tiến về phía trước.)

Tôn vinh giá trị của sự kiên trì và nỗ lực:

 • Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts. – Winston Churchill (Thành công không phải là điểm đến cuối cùng, thất bại không phải là điều chí mạng: điều quan trọng là can đảm tiếp tục.)
 • It does not matter how slowly you go as long as you do not stop. – Confucius (Điều quan trọng không phải là bạn đi chậm bao nhiêu miễn là bạn không ngừng bước tới.)
 • Never give up on what you really want to do. The person with big dreams is more powerful than one with all the facts. – Albert Einstein (Đừng bao giờ từ bỏ những gì bạn thực sự muốn làm. Người có những ước mơ lớn mạnh mẽ hơn người có tất cả mọi thứ.)
 • Fall seven times, stand up eight. – Japanese proverb (Vấp ngã bảy lần, đứng dậy tám lần.)
 • Perseverance is the key to success. If you want to achieve your goals, you must never give up, no matter how difficult things get. (Kiên trì là chìa khóa dẫn đến thành công. Nếu bạn muốn đạt được mục tiêu của mình, bạn không bao giờ được bỏ cuộc, dù mọi thứ có khó khăn đến đâu.)

Nhắc nhở về tầm quan trọng của mục tiêu và động lực:

 • The only way to do great work is to love what you do. If you haven’t found it yet, keep looking. Don’t settle. – Steve Jobs (Cách duy nhất để làm việc tuyệt vời là yêu những gì bạn làm. Nếu bạn chưa tìm thấy nó, hãy tiếp tục tìm kiếm. Đừng thỏa hiệp.)
 • Where there is a will, there is a way. – Unknown (Có chí thì nên, không có gì là không thể.)
 • Set your goals high, and don’t stop until you reach them. – Bo Jackson (Hãy đặt mục tiêu cao, và đừng dừng lại cho đến khi bạn đạt được chúng.)
 • The best way to predict your future is to create it. – Abraham Lincoln (Cách tốt nhất để dự đoán tương lai của bạn là tạo ra nó.)
 • Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. – Nelson Mandela (Giáo dục là vũ khí mạnh mẽ nhất mà bạn có thể sử dụng để thay đổi thế giới.)

Xem thêm:

3. Câu nói tiếng Anh hay về sự nỗ lực vượt qua bệnh tật

Đối mặt với bệnh tật là một hành trình đầy thử thách và gian nan. Tuy nhiên, với niềm tin và sự nỗ lực không ngừng, chúng ta hoàn toàn có thể chiến thắng bệnh tật và hướng đến cuộc sống tốt đẹp hơn. Dưới đây là những câu nói tiếng Anh hay về sự nỗ lực vượt qua bệnh tật, có thể mang đến cho bạn nguồn động lực to lớn:

Câu nói tiếng Anh hay về sự nỗ lực vượt qua bệnh tật
Câu nói tiếng Anh hay về sự nỗ lực vượt qua bệnh tật

Nhấn mạnh sức mạnh tinh thần và ý chí kiên cường:

 • It is not the size of the dog in the fight, but the size of the fight in the dog. – Winston Churchill (Điều quan trọng không phải là kích thước của con chó trong cuộc chiến, mà là kích thước của cuộc chiến trong con chó.)
 • The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall. – Nelson Mandela (Vinh quang vĩ đại nhất trong cuộc sống không nằm ở việc không bao giờ vấp ngã, mà là ở việc đứng dậy mỗi khi vấp ngã.)
 • You are braver than you believe, stronger than you seem, and smarter than you think. – Winnie the Pooh (Bạn dũng cảm hơn bạn nghĩ, mạnh mẽ hơn bạn tưởng và thông minh hơn bạn nghĩ.)
 • Never give up hope. Hope is the thing that keeps us going when times are tough. – Unknown (Đừng bao giờ từ bỏ hy vọng. Hy vọng là thứ giúp chúng ta tiếp tục khi thời gian khó khăn.)
 • The human spirit is stronger than any illness. – Unknown (Tinh thần con người mạnh mẽ hơn bất kỳ căn bệnh nào.)

Khẳng định sức mạnh của sự lạc quan và niềm tin vào bản thân:

 • Believe you can and you’re halfway there. – Theodore Roosevelt (Tin tưởng bản thân và bạn đã đi được một nửa chặng đường.)
 • A positive attitude may not solve all your problems, but it will make them easier to bear. – Unknown (Thái độ tích cực có thể không giải quyết được tất cả vấn đề của bạn, nhưng nó sẽ khiến chúng dễ dàng chịu đựng hơn.)
 • You are never alone. Millions of people around the world are facing similar challenges. – Unknown (Bạn không bao giờ đơn độc. Hàng triệu người trên thế giới đang đối mặt với những thách thức tương tự.)
 • Focus on your strengths and the things that make you happy. – Unknown (Tập trung vào điểm mạnh và những điều khiến bạn hạnh phúc.)
 • Every day is a new opportunity to start fresh. – Unknown (Mỗi ngày là một cơ hội mới để bắt đầu lại.)

Ca ngợi sự nỗ lực và ý chí chiến đấu:

 • Never give up on what you really want to do. The person with big dreams is more powerful than one with all the facts. – Albert Einstein (Đừng bao giờ từ bỏ những gì bạn thực sự muốn làm. Người có những ước mơ lớn mạnh mẽ hơn người có tất cả mọi thứ.)
 • It does not matter how slowly you go as long as you do not stop. – Confucius (Điều quan trọng không phải là bạn đi chậm bao nhiêu miễn là bạn không ngừng bước tới.)
 • Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts. – Winston Churchill (Thành công không phải là điểm đến cuối cùng, thất bại không phải là điều chí mạng: điều quan trọng là can đảm tiếp tục.)
 • The only limit to our realization of tomorrow will be our doubts of today. – Franklin D. Roosevelt (Giới hạn duy nhất cho sự hiện thực hóa ngày mai của chúng ta sẽ là những nghi ngờ của ngày hôm nay.)
 • Fall seven times, stand up eight. – Japanese proverb (Vấp ngã bảy lần, đứng dậy tám lần.)

Nhắc nhở về tầm quan trọng của sự hỗ trợ và tình yêu thương:

 • No one can fight alone. Seek support from your loved ones, friends, and healthcare professionals. – Unknown (Không ai có thể chiến đấu một mình. Hãy tìm kiếm sự hỗ trợ từ những người thân yêu, bạn bè và chuyên gia chăm sóc sức khỏe của bạn.)
 • Together, we can overcome any obstacle. – Unknown (Cùng nhau, chúng ta có thể vượt qua mọi chướng ngại vật.)
 • You are stronger than you think, and you are not alone. – Unknown (Bạn mạnh mẽ hơn bạn nghĩ, và bạn không đơn độc.)

4. Sưu tầm những câu nói tiếng Anh hay về sự cố gắng

Dưới đây là tổng hợp về những câu nói tiếng Anh liên quan sự cố gắng.

Sưu tầm những câu nói tiếng Anh hay về sự cố gắng
Sưu tầm những câu nói tiếng Anh hay về sự cố gắng

Nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kiên trì và nỗ lực:

 • Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts. – Winston Churchill (Thành công không phải là điểm đến cuối cùng, thất bại không phải là điều chí mạng: điều quan trọng là can đảm tiếp tục.)
 • It does not matter how slowly you go as long as you do not stop. – Confucius (Điều quan trọng không phải là bạn đi chậm bao nhiêu miễn là bạn không ngừng bước tới.)
 • Never give up on what you really want to do. The person with big dreams is more powerful than one with all the facts. – Albert Einstein (Đừng bao giờ từ bỏ những gì bạn thực sự muốn làm. Người có những ước mơ lớn mạnh mẽ hơn người có tất cả mọi thứ.)
 • Fall seven times, stand up eight. – Japanese proverb (Vấp ngã bảy lần, đứng dậy tám lần.)
 • Perseverance is the key to success. If you want to achieve your goals, you must never give up, no matter how difficult things get. (Kiên trì là chìa khóa dẫn đến thành công. Nếu bạn muốn đạt được mục tiêu của mình, bạn không bao giờ được bỏ cuộc, dù mọi thứ có khó khăn đến đâu.)

Khuyến khích tinh thần lạc quan và niềm tin vào bản thân:

 • Believe you can and you’re halfway there. – Theodore Roosevelt (Tin tưởng bản thân và bạn đã đi được một nửa chặng đường.)
 • You are braver than you believe, stronger than you seem, and smarter than you think. – Winnie the Pooh (Bạn dũng cảm hơn bạn nghĩ, mạnh mẽ hơn bạn tưởng và thông minh hơn bạn nghĩ.)
 • The only way to do great work is to love what you do. If you haven’t found it yet, keep looking. Don’t settle. – Steve Jobs (Cách duy nhất để làm việc tuyệt vời là yêu những gì bạn làm. Nếu bạn chưa tìm thấy nó, hãy tiếp tục tìm kiếm. Đừng thỏa hiệp.)
 • It is during our darkest moments that we must focus to see the light. – Aristotle (Chính trong những khoảnh khắc đen tối nhất, chúng ta phải tập trung để nhìn thấy ánh sáng.)
 • When you stumble, don’t stay down. Get up, dust yourself off, and keep moving forward. – Unknown (Khi vấp ngã, đừng ngã mãi. Hãy đứng dậy, phủi bụi bản thân và tiếp tục tiến về phía trước.)

Khẳng định sức mạnh của sự nỗ lực và ý chí:

 • Great things are not accomplished by impulse, but by a series of small actions brought together. – Henry Ford (Những điều vĩ đại không được hoàn thành bởi sự bộc phát, mà bởi một loạt các hành động nhỏ được kết hợp lại với nhau.)
 • The only limit to our realization of tomorrow will be our doubts of today. – Franklin D. Roosevelt (Giới hạn duy nhất cho sự hiện thực hóa ngày mai của chúng ta sẽ là những nghi ngờ của ngày hôm nay.)
 • It is not the size of the dog in the fight, but the size of the fight in the dog. – Winston Churchill (Điều quan trọng không phải là kích thước của con chó trong cuộc chiến, mà là kích thước của cuộc chiến trong con chó.)
 • You can never cross the ocean until you have the courage to lose sight of the shore. – Christopher Columbus (Bạn không bao giờ có thể băng qua đại dương cho đến khi bạn có đủ can đảm để mất dấu bờ biển.)
 • Success is the sum of small efforts, repeated day in and day out. – Robert Collier (Thành công là tổng hợp của những nỗ lực nhỏ bé, được lặp đi lặp lại hàng ngày.)

Nhắc nhở về giá trị của sự kiên nhẫn và học hỏi:

 • The journey of a thousand miles begins with a single step. – Lao Tzu (Hành trình ngàn dặm bắt đầu từ bước chân đầu tiên.)
 • Every strike brings me closer to the home run. – Babe Ruth (Mỗi cú đánh mang tôi đến gần hơn với cú đánh homerun.)
 • It is not about how hard you hit. It’s about how hard you can get hit and keep moving forward. – Rocky Balboa (Không quan trọng bạn đánh mạnh đến đâu. Quan trọng là bạn có thể bị đánh mạnh đến đâu và tiếp tục tiến về phía trước.)

Xem thêm:

5. Top 10 câu danh ngôn tiếng Anh về sự nỗ lực ấn tượng nhất

Việc lựa chọn những câu danh ngôn “ấn tượng nhất” phụ thuộc vào quan điểm và trải nghiệm cá nhân của mỗi người. Tuy nhiên, dựa trên những giá trị truyền cảm hứng và sức lan tỏa mạnh mẽ, dưới đây là top 10 câu danh ngôn tiếng Anh về sự nỗ lực được đánh giá cao:

Top 10 câu danh ngôn tiếng Anh về sự nỗ lực ấn tượng nhất
Top 10 câu danh ngôn tiếng Anh về sự nỗ lực ấn tượng nhất
 1. Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts. – Winston Churchill (Thành công không phải là điểm đến cuối cùng, thất bại không phải là điều chí mạng: điều quan trọng là can đảm tiếp tục.)
 2. It does not matter how slowly you go as long as you do not stop. – Confucius (Điều quan trọng không phải là bạn đi chậm bao nhiêu miễn là bạn không ngừng bước tới.)
 3. Never give up on what you really want to do. The person with big dreams is more powerful than one with all the facts. – Albert Einstein (Đừng bao giờ từ bỏ những gì bạn thực sự muốn làm. Người có những ước mơ lớn mạnh mẽ hơn người có tất cả mọi thứ.)
 4. Fall seven times, stand up eight. – Japanese proverb (Vấp ngã bảy lần, đứng dậy tám lần.)
 5. Perseverance is the key to success. If you want to achieve your goals, you must never give up, no matter how difficult things get. (Kiên trì là chìa khóa dẫn đến thành công. Nếu bạn muốn đạt được mục tiêu của mình, bạn không bao giờ được bỏ cuộc, dù mọi thứ có khó khăn đến đâu.)
 6. Believe you can and you’re halfway there. – Theodore Roosevelt (Tin tưởng bản thân và bạn đã đi được một nửa chặng đường.)
 7. You are braver than you believe, stronger than you seem, and smarter than you think. – Winnie the Pooh (Bạn dũng cảm hơn bạn nghĩ, mạnh mẽ hơn bạn tưởng và thông minh hơn bạn nghĩ.)
 8. The only way to do great work is to love what you do. If you haven’t found it yet, keep looking. Don’t settle. – Steve Jobs (Cách duy nhất để làm việc tuyệt vời là yêu những gì bạn làm. Nếu bạn chưa tìm thấy nó, hãy tiếp tục tìm kiếm. Đừng thỏa hiệp.)
 9. It is during our darkest moments that we must focus to see the light. – Aristotle (Chính trong những khoảnh khắc đen tối nhất, chúng ta phải tập trung để nhìn thấy ánh sáng.)
 10. When you stumble, don’t stay down. Get up, dust yourself off, and keep moving forward. – Unknown (Khi vấp ngã, đừng ngã mãi. Hãy đứng dậy, phủi bụi bản thân và tiếp tục tiến về phía trước.)

6. Kết luận

Hy vọng qua bài viết trên của IELTS Siêu Tốc, bạn đã hiểu rõ hơn và thu thập được nhiều kiến thức bổ ích. Mọi thông tin được tổng hợp về câu nói tiếng Anh hay về sự nỗ lực sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều trong quá trình học tập và trau dồi vốn từ tiếng Anh.

Bên cạnh đó, bạn nên tham khảo các bài học trong chuyên mục IELTS Vocabulary để học thêm nhiều Từ vựng hay và những mẹo ghi điểm cao nhé.

Tài liệu tham khảo:

 • Effort quotes: https://www.brainyquote.com/topics/effort-quotes     
 • Quotes about effort: https://www.greatexpectations.org/resources/life-principles/effort/quotes-about-effort/      
 • Effort: https://www.forbes.com/quotes/theme/effort/     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *