Luyện nghe số điện thoại trong tiếng Anh siêu đơn giản

Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn cách luyện nghe số điện thoại một cách dễ dàng và chi tiết nhất để bạn có thể đạt được điểm số tuyệt đối trong phần Listening này nhé!

Bạn đang gặp khó khăn với việc nghe số điện thoại trong bài thi IELTS Listening? Việc ghi nhớ một chuỗi số dài có thể khiến bạn mất tập trung và bỏ lỡ thông tin. 

Trong bài thi IELTS Listening, số điện thoại thường được đọc nhanh, khiến bạn khó có thời gian để xử lý thông tin. Đừng lo lắng, IELTS Siêu Tốc sẽ chia sẻ bí kíp giúp bạn bắt số chính xác và tự tin chinh phục điểm cao.

Tham khảo các bài tập luyện nghe số điện thoại bên dưới để luyện thi IELTS.

1. Cách đọc số điện thoại trong tiếng Anh IELTS Listening đơn giản

Đọc số điện thoại trong tiếng Anh thường là một thử thách đối với người học, đặc biệt là trong bài thi IELTS Listening. Tuy nhiên, với những quy tắc đơn giản và mẹo luyện tập hiệu quả, bạn có thể dễ dàng chinh phục phần này.

Cách đọc số điện thoại trong tiếng Anh
Cách đọc số điện thoại trong tiếng Anh

1.1. Nếu đọc 1 số

Hướng dẫn chi tiết cách đọc số điện thoại trong tiếng Anh, bao gồm cả số đơn, số ghép, số có phần mở rộng, giúp bạn tự tin nghe và ghi chép chính xác trong bài thi IELTS Listening.

 • Số 0: Thường có 2 cách đọc là “oh” hoặc “zero”. Trong một số ít trường hợp, người ta sẽ đọc là “nought”. 
 • Số 1: One 
 • Số 2: Two
 • Số 3: Three
 • Số 4: Four
 • Số 5: Five
 • Số 6: Six
 • Số 7: Seven
 • Số 8: Eight
 • Số 9: Nine

Ví dụ: 123456789: “one two three four five six seven eight nine”

1.2. Nếu 2 số giống nhau liên tiếp, chữ “double” được sử dụng (/ˈdʌb(ə)l/ + số)

Double được sử dụng khi hai số giống nhau liên tiếp trong số điện thoại. 

Ví dụ:

 • 11: double one
 • 22: double two
 • 33: double three
 • 44: double four
 • 55: double five
 • 66: double six
 • 77: double seven
 • 88: double eight
 • 99: double nine

Lưu ý:

 • Quy tắc này chỉ áp dụng cho hai số giống nhau liên tiếp. Ví dụ, 12 được đọc là one two, không phải double one two.
 • Khi có nhiều số giống nhau liên tiếp, sử dụng triple thay vì double. Ví dụ: 333 là triple three, 555 là triple five,…

Ví dụ:

 • 202000: two hundred double zero
 • 345678: three hundred forty-five thousand six hundred seventy-eight
 • 111111: triple one
 • 123456789012: one two three four five six seven eight nine zero one two
 • 12345678 extension 987: one two three four five six seven eight extension nine eight seven

1.3. Nếu 3 số giống nhau liên tiếp, chữ “triple”: được sử dụng (/ˈtrɪpl/ + số)

Hướng dẫn chi tiết cách đọc số điện thoại trong tiếng Anh khi có ba số giống nhau liên tiếp, giúp bạn tự tin nghe và ghi chép chính xác trong bài thi IELTS Listening.

Triple được sử dụng khi ba số giống nhau liên tiếp trong số điện thoại. 

Ví dụ:

 • 333: triple three
 • 555: triple five
 • 777: triple seven
 • 999: triple nine

Lưu ý:

 • Quy tắc này chỉ áp dụng cho ba số giống nhau liên tiếp. Ví dụ: 123 được đọc là one two three, không phải triple one two three.
 • Khi có bốn số hoặc nhiều hơn giống nhau liên tiếp, sử dụng multiple + số thay vì triple. Ví dụ: 5555 là multiple five, 77777 là multiple seven,…

Ví dụ:

 • 123456789: one two three four five six seven eight nine
 • 202000: two hundred double zero
 • 345678: three hundred forty-five thousand six hundred seventy-eight
 • 111111: triple one
 • 123456789012: one two three four five six seven eight nine zero one two
 • 12345678 extension 987: one two three four five six seven eight extension nine eight seven
 • 5555555: multiple five
 • 777777777: multiple seven

1.4. Hai số 0 liền nhau sẽ được đọc là hundred /ˈhʌndrəd/: Số + hundred

Hai số 0 liền nhau được đọc là hundred trong tiếng Anh.

Trường hợp: Hai số 0 liền nhau chỉ xuất hiện một lần trong số điện thoại và không đứng đầu số điện thoại.

Cách đọc:

 • Đọc số trước hundred.
 • Đọc hundred.

Ví dụ:

 • 100: one hundred
 • 200: two hundred
 • 300: three hundred
 • 400: four hundred
 • 500: five hundred
 • 600: six hundred
 • 700: seven hundred
 • 800: eight hundred
 • 900: nine hundred

Lưu ý:

 • Quy tắc này không áp dụng cho trường hợp hai số 0 đứng đầu số điện thoại hoặc xuất hiện nhiều lần trong số điện thoại.
 • Ví dụ: 0012345678 được đọc là zero zero one two three four five six seven eight, 1000 được đọc là one thousand.

Ngoài ra:

 • Khi hai số 0 liền nhau đứng đầu số điện thoại, chúng được đọc là double zero. Ví dụ: 0012345678 được đọc là double zero one two three four five six seven eight.
 • Khi hai số 0 hoặc nhiều hơn xuất hiện nhiều lần trong số điện thoại, chúng được đọc riêng lẻ. Ví dụ: 100200300 được đọc là one hundred two hundred three hundred.

 1.5. Đối với số điện thoại có thêm phần mở rộng nhấn thêm thì các bạn sẽ đọc là Extensions /ɪkˈstɛnʃ(ə)n/ hoặc Ext, Ex

Số điện thoại có phần mở rộng (extension) được sử dụng để phân biệt các nhánh trong một tổ chức hoặc doanh nghiệp.

Cách đọc:

 • Đọc số điện thoại chính.
 • Nói Extension (hoặc Ext, Ex).
 • Đọc số phần mở rộng.

Ví dụ:

 • 12345678 extension 123: one two three four five six seven eight extension one two three
 • 202-555-0123 ext. 456: two zero two five five five zero one two three extension four five six
 • (650) 348-2345 Ex 100: six five zero three four eight two three four five extension one zero zero

Lưu ý:

 • Có thể sử dụng extension, Ext, hoặc Ex để đọc phần mở rộng.
 • Nên đọc số phần mở rộng chậm và rõ ràng để người nghe có thể hiểu.

Ngoài ra:

 • Khi số phần mở rộng có nhiều chữ số, bạn có thể tách số thành các nhóm nhỏ để dễ đọc hơn. Ví dụ: 1234567890 extension 12345 có thể đọc là one two three four five six seven eight nine zero extension one two three four five.
 • Nếu bạn không chắc chắn về số phần mở rộng, hãy hỏi lại người gọi.

Xem thêm:

2. Hướng dẫn cách luyện nghe số điện thoại trong tiếng Anh, IELTS Listening

Nghe số điện thoại trong tiếng Anh là một kỹ năng quan trọng trong bài thi IELTS Listening, đặc biệt là phần 1. Để luyện nghe hiệu quả, bạn cần nắm vững cách đọc số điện thoại và áp dụng các phương pháp luyện tập phù hợp.

2.1. Nắm vững cách đọc số điện thoại

 • Số đơn: Mỗi chữ số được đọc riêng biệt. 

Ví dụ: 1 là one, 2 là two,…

 • Số ghép:
  • Hai số giống nhau liên tiếp: Sử dụng double + số. Ví dụ: 22 là double two.
  • Ba số giống nhau liên tiếp: Sử dụng triple + số. Ví dụ: 333 là triple three.
  • Bốn số hoặc nhiều hơn giống nhau liên tiếp: Sử dụng multiple + số. Ví dụ: 4444 là multiple four.
 • Số có phần mở rộng:
  • Đọc số điện thoại chính.
  • Nói extension (hoặc Ext, Ex).
  • Đọc số phần mở rộng.
 • Lưu ý:
  • Số 0 thường được đọc là oh.
  • Khi có hai số 0 liền nhau, chúng được đọc là hundred.
  • Khi có ba số 0 liền nhau, chúng được đọc là thousand.

2.2. Các phương pháp luyện tập

 • Nghe bài mẫu:
  • Tìm kiếm các bài nghe mẫu về số điện thoại trong tiếng Anh trên internet hoặc sách giáo khoa.
  • Nghe nhiều lần và chú ý cách đọc số điện thoại của người bản ngữ.
  • Lặp lại cách đọc số điện thoại sau khi nghe.
 • Đọc theo quy tắc:
  • Lựa chọn số điện thoại bất kỳ và đọc theo các quy tắc đã học.
  • Ghi âm lại giọng đọc của bản thân.
  • So sánh giọng đọc của bản thân với giọng đọc của người bản ngữ và điều chỉnh cho phù hợp.
 • Tham gia nhóm luyện thi:
  • Tham gia các nhóm luyện thi IELTS online hoặc offline.
  • Luyện tập nghe và đọc số điện thoại cùng với các thành viên khác trong nhóm.
  • Trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình luyện tập.

2.3. Một số mẹo bổ sung

 • Ghi nhớ các số điện thoại quen thuộc:
  • Ghi nhớ số điện thoại của bản thân, gia đình, bạn bè,…
  • Luyện tập đọc các số điện thoại này thường xuyên.
 • Sử dụng ứng dụng học tập:
  • Tìm kiếm các ứng dụng học tập tiếng Anh có bài tập về nghe số điện thoại.
  • Sử dụng ứng dụng để luyện tập mọi lúc mọi nơi.
 • Luyện tập thường xuyên:
  • Dành thời gian luyện tập nghe số điện thoại mỗi ngày, dù chỉ 15-30 phút.
  • Sự kiên trì và luyện tập thường xuyên sẽ giúp bạn cải thiện kỹ năng nghe của bản thân.

3. Cách làm bài Listening IELTS hiệu quả

Để làm tốt các phần trong bài thi IELTS Listening, dưới đây là một vài tips dành cho các bạn. 

Chìa khóa chinh phục điểm cao trong bài thi IELTS Listening nằm ở sự chuẩn bị kỹ lưỡng và áp dụng chiến lược làm bài hiệu quả. Dưới đây là bí kíp giúp bạn “bắt trọn” mọi thông tin trong bài thi.

Cách làm bài Listening IELTS hiệu quả
Cách làm bài Listening IELTS hiệu quả

3.1. Hiểu rõ cấu trúc bài thi

 • 4 phần thi với độ khó tăng dần: Mỗi phần thi sẽ có dạng bài và mức độ khó khác nhau, đòi hỏi bạn cần nắm vững cấu trúc để có chiến lược phù hợp.
 • Làm quen với các dạng câu hỏi: Bài thi Listening sử dụng đa dạng các dạng câu hỏi như điền từ, chọn đáp án đúng/sai, hoàn thành bảng biểu,… Luyện tập thường xuyên sẽ giúp bạn dễ dàng nhận diện và giải quyết từng dạng câu hỏi.

3.2. Phân bố thời gian hợp lý

 • Lập kế hoạch làm bài: Chia nhỏ thời gian cho từng phần thi và từng câu hỏi dựa trên độ khó và số lượng từ cần điền.
 • Tránh dành quá nhiều thời gian cho một câu hỏi: Nếu bí, hãy bỏ qua và quay lại sau khi hoàn thành phần còn lại.
 • Tận dụng thời gian đọc đề bài: Ghi chú những thông tin quan trọng và dự đoán nội dung bài nghe.

3.3. Kỹ năng “bắt” keywords

 • Gạch chân keywords trong đề bài: Xác định những từ khóa quan trọng liên quan đến nội dung bài nghe.
 • Lắng nghe tập trung: Chú ý những từ khóa xuất hiện trong bài nghe để xác định thông tin liên quan.
 • Đoán từ đồng nghĩa: Nếu không nghe rõ một từ, hãy cố gắng đoán từ đồng nghĩa dựa trên ngữ cảnh.

3.4. Ghi chú hiệu quả

 • Sử dụng hệ thống ký hiệu: Tạo ra hệ thống ghi chú riêng để ghi chép thông tin nhanh chóng và dễ hiểu.
 • Chú ý những thông tin quan trọng: Ghi lại tên, địa điểm, số lượng, thời gian,… được đề cập trong bài nghe.
 • Luyện tập ghi chú thường xuyên: Nâng cao kỹ năng ghi chú để ghi chép chính xác và đầy đủ thông tin.

3.5. Tập trung cao độ

 • Tạo môi trường yên tĩnh: Loại bỏ những yếu tố gây xao nhãng để tập trung nghe và ghi chú.
 • Giữ tinh thần thoải mái: Tránh căng thẳng và lo lắng ảnh hưởng đến khả năng tiếp thu thông tin.
 • Luyện tập thi thử: Tạo điều kiện thi thử để làm quen với áp lực thời gian và môi trường thi thực tế.

3.6. Luyện tập thường xuyên

 • Nghe tiếng Anh mỗi ngày: Tiếp xúc với tiếng Anh thường xuyên giúp bạn nâng cao khả năng nghe hiểu.
 • Luyện tập với đề thi IELTS Listening: Sử dụng đề thi mẫu hoặc đề thi thử để luyện tập và làm quen với format bài thi.
 • Tham gia các khóa học luyện thi: Tham khảo ý kiến giáo viên và chuyên gia để có phương pháp học tập hiệu quả.
 • 4. Bài tập luyện tập cách luyện nghe số điện thoại trong tiếng Anh

4. Bài tập luyện tập cách luyện nghe số điện thoại trong tiếng Anh

Dưới đây là một số bài tập vận dụng luyện nghe số điện thoại nhằm rèn luyện kỹ năng nghe trong tiếng Anh hiệu quả.

Bài tập luyện tập cách luyện nghe số điện thoại
Bài tập luyện tập cách luyện nghe số điện thoại

Bài tập vận dụng

Hãy nghe đoạn audio dưới đây và điền vào chỗ trống.

Câu 1. My phone number is __________.

Câu 2. I’m calling to check in. How are you doing? My phone number is _________.

Câu 3. Can you give me a call back at  _________.

Câu 4. Simon says, call  _________.

Câu 5. I’m calling to schedule a meeting with John. My phone number is _________.

Đáp án

 • Câu 1. 0364877608
 • Câu 2. 234567
 • Câu 3. 230045 extension 2 3 6
 • Câu 4. 123-456-7890
 • Câu 5. 12345678 extension 123

5. Kết luận

Bạn đang ôn luyện IELTS và gặp khó khăn với phần luyện nghe số điện thoại? Đừng lo lắng, bài viết này sẽ chia sẻ bí kíp giúp bạn “bắt trọn” mọi thông tin số điện thoại trong bài thi, tự tin chinh phục điểm cao! Hãy thường xuyên theo dõi bài viết của IELTS Siêu Tốc để luyện nghe số điện thoại nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *