Sử dụng những từ nối trong Writing IELTS Task 1 sao cho đúng – đủ – hiệu quả?

Việc sử dụng những từ nối trong Writing IELTS Task 1 một cách hiệu quả là một trong những yếu tố then chốt để đạt được điểm số cao. Tuy nhiên, muốn sử dụng chúng một cách đúng đắn, đủ số lượng và mang lại hiệu quả thì không phải là điều dễ dàng.

Bài viết này sẽ cung cấp những hướng dẫn cụ thể về việc sử dụng những từ nối trong Writing IELTS Task 1 nhằm giúp các bạn đạt được kết quả tốt nhất. Hãy cùng IELTS Siêu Tốc tìm hiểu ngay trong bài viết hôm nay.

1. Tổng quan về phần thi IELTS Writing

Phần thi IELTS Writing là một phần quan trọng trong kỳ thi IELTS nhằm đánh giá khả năng viết tiếng Anh của thí sinh. Trong phần thi này, thí sinh sẽ phải hoàn thành 2 bài viết trong thời gian 60 phút.

Thí sinh phải hoàn thành 2 bài viết trong thời gian 60 phút
Thí sinh phải hoàn thành 2 bài viết trong thời gian 60 phút

1.1. Cấu trúc phần thi IELTS Writing

Phần thi IELTS Writing bao gồm 2 bài viết:

 • Bài Viết Loại 1 (Task 1): Thí sinh sẽ được cung cấp một dạng thông tin (biểu đồ, bảng số liệu, sơ đồ…) và yêu cầu phải mô tả, phân tích và so sánh thông tin đó trong khoảng 150 từ.
 • Bài Viết Loại 2 (Task 2): Thí sinh sẽ được đưa ra một chủ đề hoặc vấn đề xã hội và phải viết một bài luận tranh luận hoặc bài phân tích về chủ đề đó trong khoảng 250 từ.

1.2. Yêu cầu về nội dung và kỹ năng viết

Để làm tốt phần thi IELTS Writing, thí sinh cần đáp ứng được các yêu cầu sau:

 • Nội Dung: Bài viết phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu của đề bài, trình bày ý tưởng một cách logic và có sự liên kết chặt chẽ giữa các ý.
 • Tổ Chức Bài Viết: Bài viết phải có cấu trúc rõ ràng với các phần mở bài, thân bài và kết luận.
 • Sử Dụng Ngôn Ngữ: Sử dụng từ vựng phong phú, câu văn đa dạng và chính xác về mặt ngữ pháp.
 • Trình Bày Bài Viết: Bài viết phải được trình bày gọn gàng, sạch sẽ và đúng định dạng.
 • Ngoài ra, thí sinh cũng cần tập trung rèn luyện các kỹ năng viết như: mô tả, so sánh, phân tích, lập luận, phản biện…

Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quát về phần thi IELTS Writing, đặc biệt là nhận thức được vị trí của những từ nối trong Writing IELTS Task 1.

Xem thêm:

2. Tầm quan trọng của những từ nối trong Writing IELTS Task 1

2.1. Yêu cầu của Task 1 trong bài thi IELTS Writing

Writing IELTS Task 1 yêu cầu thí sinh mô tả, phân tích và so sánh các thông tin được cung cấp dưới dạng biểu đồ, bảng số liệu, sơ đồ, v.v. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ này, thí sinh cần sử dụng những từ nối trong Writing IELTS Task 1 một cách hiệu quả.

2.2.Tiêu chí đánh giá và vai trò của những từ nối trong Writing IELTS Task 1

Trong việc chấm điểm Writing IELTS Task 1, các examiner sẽ đánh giá theo 4 tiêu chí chính:

 • Kết nối logic của bài viết
 • Độ phong phú và chính xác của từ vựng
 • Độ chính xác của ngữ pháp
 • Khả năng trình bày ý tưởng

Trong đó, tiêu chí “kết nối logic” phụ thuộc rất lớn vào việc sử dụng những từ nối trong Writing IELTS Task 1 một cách hiệu quả. Những từ nối như “in addition”, “however”, “on the other hand”, “as a result”, v.v. giúp bài viết được liên kết chặt chẽ, dễ hiểu và logic hơn.

2.3. Hiệu quả khi sử dụng những từ nối trong Writing IELTS Task 1

Việc sử dụng những từ nối trong Writing IELTS Task 1 một cách hiệu quả mang lại nhiều lợi ích cho thí sinh. Trước tiên, nó giúp liên kết ý tưởng và trình bày thông tin một cách rõ ràng, logic. những từ nối trong Writing IELTS Task 1 như “in addition”, “furthermore”, “on the other hand” sẽ tạo ra sự liên kết chặt chẽ giữa các ý, các đoạn văn, khiến cho bài viết dễ hiểu và tuần tự hơn.

Ngoài ra, những từ nối cũng giúp thí sinh dễ dàng so sánh, phân tích các số liệu hoặc thông tin được cung cấp trong đề bài. Các từ như “compared to”, “in contrast”, “similarly” sẽ tạo sự liên kết giữa các dữ liệu, qua đó thí sinh có thể mô tả, so sánh và nhận xét một cách logic.

Hơn nữa, sử dụng những từ nối trong Writing IELTS Task 1 một cách đa dạng và phù hợp sẽ giúp thí sinh đạt được điểm số cao hơn trong tiêu chí “kết nối logic” của Writing IELTS Task 1.

Điều này là vô cùng quan trọng vì tiêu chí này chiếm 25% tổng số điểm. Vì vậy, việc sử dụng từ nối hiệu quả không chỉ làm cho bài viết trở nên rõ ràng và logic mà còn nâng cao đáng kể điểm số của thí sinh.

Tóm lại, sử dụng những từ nối trong Writing IELTS Task 1 hợp lý là một kỹ năng cần thiết để hoàn thành tốt phần thi Writing IELTS.

Nó giúp thí sinh trình bày ý tưởng một cách rõ ràng, so sánh dữ liệu một cách logic và đạt được điểm số cao hơn trong tiêu chí “kết nối logic”. Vì vậy, thí sinh cần nắm vững và thành thạo việc sử dụng những từ nối trong Writing IELTS Task 1 để hoàn thành tốt bài thi này.

3. Những từ nối trong Writing IELTS Task 1 quan trọng phải biết

Trong Writing IELTS Task 1, thí sinh cần nắm vững và sử dụng đúng các từ nối để trình bày thông tin một cách logic và rõ ràng. những từ nối trong Writing IELTS Task 1 được sử dụng có thể được chia thành các loại khác nhau, mỗi loại phục vụ một mục đích cụ thể.

Mỗi loại từ nối phục vụ một mục đích cụ thể
Mỗi loại từ nối phục vụ một mục đích cụ thể

3.1. Từ nối dẫn chứng/thêm thông tin

Những từ nối thuộc loại này được dùng để bổ sung, mở rộng hoặc củng cố thông tin đã được trình bày. Chúng giúp liên kết các ý tưởng và dẫn chứng một cách chặt chẽ, từ đó làm cho bài viết trở nên logic và thuyết phục hơn.

Dưới đây là một số ví dụ về những từ nối trong Writing IELTS Task 1 với mục đích dẫn chứng/thêm thông tin:

Từ NốiVí Dụ
in additionThe sales figures increased dramatically. In addition, the profit margin also improved.
furthermoreThe company has expanded its operations globally. Furthermore, it has invested heavily in new technologies.
moreoverThe new product line has been very well received. Moreover, customer satisfaction levels have reached an all-time high.
what’s moreThe company achieved record profits last year. What’s more, it also gained a significant market share.
besidesThe annual report highlighted the strong financial performance. Besides, the company’s CSR initiatives have also been widely praised.

3.2. Từ nối liệt kê các luận điểm

Những từ nối trong Writing IELTS Task 1 này được sử dụng để liệt kê các ý tưởng, luận điểm hoặc bằng chứng một cách rõ ràng và logic. Chúng giúp thí sinh trình bày các thông tin quan trọng một cách hiệu quả.

Từ NốiVí Dụ
first(ly)There are three main reasons for the drop in sales. Firstly, the product range has become outdated.
second(ly)Secondly, the company has faced increased competition from rival brands.
third(ly)Thirdly, the overall economic conditions have been unfavorable.
in additionFirst, the new marketing campaign has been a great success. In addition, customer loyalty has improved significantly.
moreoverThe company has implemented several cost-cutting measures. Moreover, it has diversified its product portfolio.

3.3. Từ nối cung cấp ví dụ

Những từ nối trong Writing IELTS Task 1 này được sử dụng để giới thiệu và cung cấp các ví dụ cụ thể, nhằm hỗ trợ và minh họa cho các luận điểm đã trình bày.

Từ NốiVí Dụ
for instanceThe company has introduced several new product lines. For instance, they have launched a premium range of kitchen appliances.
for exampleThe financial performance has improved across various sectors. For example, the manufacturing division reported a 20% increase in profits.
such asThe organization has implemented a range of employee welfare initiatives, such as healthcare benefits and training programs.
includingThe company’s investment portfolio includes diverse assets, including stocks, bonds, and real estate.

3.4. Từ nối giúp nhấn mạnh, phát triển ý

Những từ nối trong Writing IELTS Task 1 này được sử dụng để nhấn mạnh, mở rộng hoặc phát triển thêm các ý tưởng, từ đó giúp tăng cường sức thuyết phục của bài viết.

Từ NốiVí Dụ
in factThe new product launch was a huge success. In fact, it exceeded the company’s initial sales targets by a significant margin.
indeedThe financial results were disappointing. Indeed, the company reported a significant decline in revenue and profits.
specificallyThe company has invested heavily in research and development. Specifically, they have dedicated a substantial portion of their budget to developing innovative technologies.
to illustrateThe growth in the e-commerce sector has been remarkable. To illustrate, online sales now account for over 30% of the company’s total revenue.

3.5. Từ nối liệt kê hậu quả, kết quả

Những từ nối trong Writing IELTS Task 1 này được dùng để liệt kê và mô tả các hậu quả, kết quả hoặc tác động của các sự kiện, xu hướng hay quyết định đã được trình bày trước đó.

Từ NốiVí Dụ
as a resultThe company has implemented a series of cost-cutting measures. As a result, its profit margins have improved significantly.
consequentlyThe production facility experienced a temporary shutdown. Consequently, the company was unable to meet the surge in customer demand.
thereforeThe new marketing strategy has been a great success. Therefore, the company has decided to expand its reach into additional market segments.
thusThe organization has invested heavily in employee training and development. Thus, its workforce has become more skilled and productive.

Bằng cách sử dụng các loại từ nối này một cách hiệu quả, thí sinh sẽ có thể trình bày thông tin trong Writing IELTS Task 1 một cách logic, rõ ràng và thuyết phục.

Xem thêm:

3.6. Những từ nối trong Writing IELTS Task 1 chỉ nguyên nhân và lý do

Những từ nối trong Writing IELTS Task 1 này được sử dụng để giải thích rõ ràng nguyên nhân và lý do đằng sau các sự kiện, quyết định hay xu hướng. Chúng giúp thí sinh trình bày logic cuộc đời và tạo sự thuyết phục.

Từ NốiVí Dụ
becauseThe company decided to downsize its workforce. Because the economic conditions had deteriorated significantly.
sinceThe sales have been declining steadily. Since the launch of the competitor’s new product line.
asThe management has decided to postpone the expansion plans. As the market uncertainties have increased.
due toThe share price has dropped sharply. Due to the negative impact of the regulatory changes.

3.7. Từ nối chỉ mối quan hệ tương phản – đối lập

Những từ nối trong Writing IELTS Task 1 này được dùng để thể hiện sự đối lập, tương phản giữa các ý tưởng, sự kiện hoặc xu hướng. Chúng giúp tạo sự cân bằng và logic trong cách trình bày.

Từ NốiVí Dụ
howeverThe new product launch was a success. However, the company faced challenges in meeting the surge in demand.
on the other handThe manufacturing division reported strong growth. On the other hand, the retail segment struggled with declining sales.
in contrastThe previous year’s financial results were impressive. In contrast, the current year’s performance has been disappointing.
whileProfits have increased significantly. While revenue growth has been more modest.

3.8. Từ nối đưa ra kết luận

Những từ nối trong Writing IELTS Task 1 này được sử dụng để đưa ra các kết luận, tổng quan hoặc nhận định cuối cùng về các thông tin, sự kiện đã trình bày. Chúng giúp thí sinh kết thúc bài viết một cách logic và thuyết phục.

Từ NốiVí Dụ
in conclusionThe company has faced a range of challenges in the past year. In conclusion, the overall performance has been disappointing.
overallThe new marketing initiatives have achieved mixed results. Overall, the company’s market share has remained stable.
ultimatelyThe management has considered various restructuring options. Ultimately, they decided to focus on core business activities.
thusThe organization has made significant investments in innovation. Thus, it is well-positioned to maintain its competitive edge.

3.9. Từ nối thể hiện quan điểm cá nhân

Những từ nối trong Writing IELTS Task 1 này được sử dụng để thể hiện quan điểm, nhận định cá nhân của thí sinh về các vấn đề được trình bày. Chúng giúp tăng tính chủ quan và cá nhân hóa trong bài viết.

Từ NốiVí Dụ
in my opinionThe proposed changes to the regulatory framework are necessary. In my opinion, they will help to improve industry transparency.
from my perspectiveThe company’s decision to diversify its product portfolio is a wise move. From my perspective, it will help to mitigate the risks.
to my mindThe new marketing campaign has been a great success. To my mind, it has effectively reached the target audience.
in my viewThe economic conditions are likely to remain challenging in the near future. In my view, the company should focus on cost-cutting measures.

3.10. Từ nối thể hiện sự so sánh

Những từ nối trong Writing IELTS Task 1 này được sử dụng để so sánh, đối chiếu các sự kiện, xu hướng hoặc tình huống. Chúng giúp thí sinh trình bày logic và thuyết phục trong việc phân tích và đánh giá.

Từ NốiVí Dụ
compared toThe company’s revenue growth in the current year is significantly higher compared to the previous year.
similarlyThe new product launch in the domestic market was a success. Similarly, the expansion into international markets has also performed well.
converselyOnline sales have increased rapidly. Conversely, the traditional retail channels have experienced a decline.
on the other handThe manufacturing division reported strong growth. On the other hand, the retail segment struggled with declining sales.

Bằng cách sử dụng các loại từ nối này một cách hiệu quả, thí sinh sẽ có thể trình bày thông tin trong Writing IELTS Task 1 một cách logic, rõ ràng và thuyết phục.

Xem thêm:

4. Bí quyết sử dụng những từ nối trong Writing IELTS Task 1

Sử dụng những từ nối trong Writing IELTS Task 1 một cách hiệu quả là một kỹ năng quan trọng cần nắm vững trong phần thi IELTS Writing. Cách trình bày và sử dụng những từ nối trong Writing IELTS Task 1 này sẽ quyết định đến chất lượng liên kết trong bài viết.

4.1. Tránh sử dụng từ nối quá nhiều

Mặc dù những từ nối trong Writing IELTS Task 1 giúp bài viết được liên kết logic, nhưng việc sử dụng quá nhiều từ nối cũng có thể khiến bài trở nên rườm rà và mất tự nhiên. Thay vào đó, bạn nên tập trung phát triển ý và trình bày lập luận một cách chặt chẽ.

 • Quá nhiều từ nối có thể làm bài viết trở nên rườm rà và mất tự nhiên.
 • Hãy sử dụng chúng một cách vừa phải, tập trung vào việc phát triển ý, trình bày lập luận chặt chẽ.

4.2. Sử dụng những từ nối trong Writing IELTS Task 1 phù hợp và đúng vị trí

Khi sử dụng các từ nối, bạn cần chọn những từ phù hợp với mục đích của từng câu, đoạn văn và đặt chúng ở vị trí thích hợp để liên kết các ý một cách tự nhiên. Ví dụ, “thereby” hoặc “therefore” sẽ phù hợp hơn với bài IELTS Writing so với “like”.

 • Chọn từ nối phù hợp với mục đích của từng câu, đoạn văn.
 • Đặt từ nối ở vị trí thích hợp để liên kết các ý một cách tự nhiên.

4.3 Đừng lặp lại từ nối quá nhiều lần

Thay vì lặp lại cùng một từ nối nhiều lần, bạn nên thay thế bằng những từ nối trong Writing IELTS Task 1 khác có nghĩa tương tự. Điều này giúp bài viết được liên kết logic và trau chuốt hơn.

 • Tránh sử dụng lặp lại cùng một từ nối trong một đoạn văn hoặc bài viết.
 • Thay thế bằng các từ nối khác có nghĩa tương tự để tránh gây cảm giác lặp lại.

4.4. Nắm rõ cách phân loại

Cuối cùng, việc nắm rõ cách phân loại những từ nối trong Writing IELTS Task 1 và biết áp dụng chúng phù hợp với từng kỹ năng thi IELTS là vô cùng quan trọng. Điều này giúp bạn sử dụng từ nối một cách hiệu quả và đạt được điểm số cao trong bài thi.

Việc nắm rõ cách phân loại những từ nối trong Writing IELTS Task 1 và biết cách áp dụng chúng phù hợp với từng kỹ năng thi IELTS là vô cùng quan trọng. Đôi khi các từ nối dùng cho bài thi IELTS Speaking sẽ không thể được sử dụng thay thế cho những từ nối trong Writing IELTS Task 1, tuy nhiên bạn vẫn có thể tìm thấy những từ đồng nghĩa phù hợp với ngữ cảnh của bài thi Viết.

Ví dụ, bạn có thể sử dụng từ ‘like’ khi thi IELTS Speaking với giám khảo. Tuy nhiên, những từ như ‘hereby’, ‘therefore’ sẽ hợp với ngữ cảnh của bài thi Writing. Ngoài ra, hãy luôn cố gắng áp dụng các Linking words một cách tự nhiên trong câu, tránh lạm dụng dẫn đến bài viết trở nên rườm rà.

5. Luyện tập sử dụng những từ nối trong Writing IELTS Task 1

Việc luyện tập sử dụng những từ nối trong Writing IELTS Task 1 một cách hiệu quả là chìa khóa để cải thiện kỹ năng viết và nói trong kỳ thi IELTS. Hãy thử làm các bài tập sau đây để rèn luyện kỹ năng này nhé!

Bài tập 1: Đọc các câu sau đây và chọn từ nối thích hợp nhất:

 1. The team worked overtime _____ meet the deadline for the project.
 2. The new product was a huge success _____ strong marketing and
 3. The company experienced financial difficulties _____ decreased sales during the economic downturn.
 4. The student studied diligently _____ she wanted to get a high score on the exam.
 5. Heavy rain caused widespread flooding _____ many roads were impassable.

Đáp án:

 1. in order to
 2. as a result
 3. because
 4. in order to
 5. as a result

Bài tập 2: Chọn từ nối thích hợp điền vào các chỗ trống trong đoạn văn sau: because, as a result, consequently, in order to, since, so that, therefore

Becoming proficient in using transition words is important ____ to improve your IELTS score. ____ the transition words suitable for IELTS Speaking may not necessarily be appropriate for IELTS Writing, you can still find suitable synonyms. ____, words like “hereby” and “therefore” are often preferred in Writing tasks.

____ to improve your transition word skills, you need to practice regularly. ____ example, if you want to indicate the cause of an event, use “because” or “since”. ____ you want to show the result, use “as a result” or “consequently”. ____ to achieve a purpose, choose “in order to” or “so that”.

Đáp án:

 1. because
 2. As a result
 3. Therefore
 4. In order to
 5. For example
 6. So that
 7. Consequently

Bài tập 3: Đọc đoạn văn dưới đây và chọn từ nối thích hợp nhất từ các lựa chọn được cung cấp để điền vào chỗ trống: as a result, because, therefore, in order to, consequently

The graph shows the average monthly expenditure of a typical household in the United States over a 5-year period from 2018 to 2022. ____ , the total annual expenditure has increased steadily over this time.

____ of rising costs for housing, transportation, and healthcare, the average monthly spend has gone up from $5,102 in 2018 to $5,498 in 2022, an increase of around 8%. ____ , this has led to a higher overall cost of living for American families.

____ afford these rising expenses, many households have had to adjust their budgets and find ways to cut costs in other areas like entertainment and dining out. ____ , the share of income spent on essential expenses like rent, utilities, and groceries has increased.

Overall, the data indicates that the financial burden on American households has grown substantially in recent years due to inflation and the increasing costs of living.

Đáp án:

a) As a result
b) Because
c) Therefore
d) In order to
e) Consequently

6. Kết luận

Bài viết trên đã đem đến bạn khái niệm những từ nối trong Writing IELTS Task 1 và 6 bí quyết chinh phục paraphrase trong IELTS Writing. Hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích để bạn có thể tự tin ôn tập IELTS Writing thêm ngay tại nhà.

Ngoài ra, đừng quên liên tục cập nhật những bí quyết độc quyền và những mẹo chinh phục band điểm Writing cực kì hay chỉ có tại chuyên mục IELTS Writing!

Hãy để IELTS Siêu Tốc đồng hành cùng bạn trên con đường chinh phục band điểm IELTS mơ ước nhé!

Tài liệu tham khảo: 

 • Overview of the IELTS Writing Section: https://ielts.idp.com/vietnam/prepare/article-overview-task-1-ielts-academic-writing/en-gb
 • Transition words for giving examples in English: https://www.touro.edu/departments/writing-center/tutorials/transitional-words/
 • Linking/Transition Words: https://libguides.staffs.ac.uk/academic_writing/linking 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *