Talk about your favorite singer – Các mẫu speaking giúp bạn đạt điểm cao

Chủ đề talk about about your favorite singer tưởng chừng đơn giản nhưng lại khiến nhiều thí sinh IELTS loay hoay vì không biết chọn lọc và trình bày thông tin hiệu quả.

Đừng lo lắng! Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn bí quyết chinh phục điểm cao với 6 bài viết bài và từ vựng và mẫu câu chủ đề hay nhất.

Hãy cùng theo dõi bài viết của IELTS Siêu Tốc để chinh phục tiếng Anh dễ dàng nhất!

1. Bài mẫu Speaking: Talk about your favorite singer

Bạn đam mê âm nhạc và muốn chia sẻ câu chuyện về ca sĩ đã truyền cảm hứng cho bạn? Hãy cùng khám phá bí quyết chinh phục chủ đề talk about your favorite singer trong bài thi IELTS Speaking với bài mẫu đầy lôi cuốn này!

Top 6 bài mẫu chủ đề talk about your favorite singer
Top 6 bài mẫu chủ đề talk about your favorite singer

1.1. Bài mẫu 1 – Talk about your favorite singer – Taylor Swift

Taylor Swift is an American singer-songwriter renowned for her catchy pop tunes, heartfelt lyrics, and storytelling prowess. She has garnered numerous accolades, including 11 Grammy Awards, and stands as one of the best-selling music artists of all time.

Taylor Swift’s musical style has evolved over the years, yet it remains characterized by its strong melodies, relatable lyrics, and catchy hooks. Her early songs predominantly delved into teenage love and heartbreak, while her more recent albums have explored themes of self-acceptance, empowerment, and feminism.

I first encountered Taylor Swift’s music when I was 14 years old, and I was instantly hooked. Her song “Love Story” was the first one I ever listened to, and I was captivated by the emotions it evoked. Since then, I’ve become an ardent fan and have attended several of her concerts.

I adore Taylor Swift’s music for its profound relatability. Her lyrics resonate with my experiences and emotions, and I always feel like she’s singing directly to me. I also admire her songwriting talent. She possesses an uncanny ability to craft lyrics that are both catchy and meaningful.

Taylor Swift is an exceptional artist who has inspired me in countless ways. Her music has guided me through challenging times and instilled in me greater strength and self-assurance. I am immensely grateful for her music and will forever remain a devoted fan.

Bản dịch

Taylor Swift là một nữ ca sĩ – nhạc sĩ người Mỹ nổi tiếng với những bản nhạc pop bắt tai, ca từ chân thành và khả năng kể chuyện đầy lôi cuốn. Cô sở hữu một bộ sưu tập giải thưởng đồ sộ, bao gồm 11 giải Grammy và là một trong những nghệ sĩ âm nhạc bán chạy nhất mọi thời đại.

Âm nhạc của Taylor Swift đã có sự thay đổi theo thời gian, nhưng điểm đặc trưng luôn là giai điệu mạnh mẽ, ca từ dễ đồng cảm và những đoạn hook bắt tai. Những bài hát đầu tay của cô chủ yếu xoay quanh chủ đề tình yêu tuổi mới lớn và những tổn thương trong tình cảm. Sau này, các album của cô khai thác nhiều khía cạnh khác như lòng tự tin, sự trao quyền và nữ quyền.

Lần đầu tiên tôi biết đến âm nhạc của Taylor Swift khi tôi 14 tuổi, và tôi đã bị thu hút ngay lập tức. Bài hát “Love Story” là bài hát đầu tiên tôi nghe, và tôi yêu thích cảm xúc mà nó mang lại. Kể từ đó, tôi trở thành một người hâm mộ trung thành của cô ấy và đã có cơ hội tham dự nhiều buổi hòa nhạc của Taylor.

Điều khiến tôi yêu thích âm nhạc của Taylor Swift là sự đồng cảm sâu sắc. Ca từ của cô ấy như chạm đến những trải nghiệm và cảm xúc của tôi, và tôi luôn cảm thấy như cô ấy đang hát trực tiếp dành cho mình. Bên cạnh đó, tôi cũng vô cùng ngưỡng mộ tài năng sáng tác của cô ấy. Taylor có khả năng tạo ra những ca từ vừa bắt tai vừa ý nghĩa.

Taylor Swift là một nghệ sĩ tài năng phi thường, người đã truyền cảm hứng cho tôi theo nhiều cách. Âm nhạc của cô ấy đã giúp tôi vượt qua những giai đoạn khó khăn và trở thành một người mạnh mẽ và tự tin hơn. Tôi vô cùng biết ơn những gì âm nhạc của cô ấy mang lại và sẽ mãi là một người hâm mộ trung thành.

1.2. Bài mẫu 2 – Talk about your favorite singer – Ed Sheeran

Ed Sheeran emerged into the music scene in 2011, captivating listeners with his debut album “+”. His music blends elements of pop, folk, and R&B, creating a unique and captivating sound that has earned him numerous accolades, including four Grammy Awards.

Ed Sheeran’s music is characterized by its raw honesty and emotional depth. His lyrics often delve into personal experiences, relationships, and societal issues, resonating deeply with listeners worldwide. His songs seamlessly blend catchy melodies with poignant lyrics, creating a powerful emotional impact.

I first discovered Ed Sheeran’s music in 2012, and I was immediately drawn to his genuine and relatable songwriting. His song “The A Team” resonated with me deeply, capturing the struggles of a young woman facing hardship. Since then, I’ve become a devoted fan, following his musical journey and attending several of his concerts.

I admire Ed Sheeran’s music for its authenticity and emotional resonance. His lyrics have the power to transport me to different emotions, from joy and love to sadness and introspection. His ability to connect with listeners on a personal level is what sets him apart as an artist.

Ed Sheeran is an exceptional artist who has enriched my life through his music. His songs have provided comfort during challenging times and inspired me to embrace my own emotions and experiences. I am incredibly grateful for his artistry and will always cherish his music.

Bản dịch

Ed Sheeran xuất hiện trong làng nhạc vào năm 2011, thu hút người nghe với album đầu tay “+”. Âm nhạc của anh kết hợp các yếu tố pop, folk và R&B, tạo nên âm thanh độc đáo và hấp dẫn đã mang lại cho anh nhiều giải thưởng danh giá, bao gồm bốn giải Grammy.

Âm nhạc của Ed Sheeran được đặc trưng bởi sự chân thực và chiều sâu cảm xúc. Ca từ của anh thường đi sâu vào những trải nghiệm cá nhân, các mối quan hệ và những vấn đề xã hội, tạo nên sự đồng cảm sâu sắc với người nghe trên toàn thế giới. Các bài hát của anh kết hợp nhuần nhuyễn giai điệu bắt tai với ca từ sâu sắc, tạo nên tác động cảm xúc mạnh mẽ.

Lần đầu tiên tôi biết đến âm nhạc của Ed Sheeran vào năm 2012, và tôi ngay lập tức bị thu hút bởi cách viết nhạc chân thực và dễ đồng cảm của anh. Bài hát “The A Team” của anh đã tạo tiếng vang sâu sắc trong tôi, miêu tả những khó khăn của một người phụ nữ trẻ gặp phải. Kể từ đó, tôi đã trở thành một người hâm mộ trung thành, theo dõi hành trình âm nhạc của anh và tham dự nhiều buổi hòa nhạc của anh.

Tôi yêu thích âm nhạc của Ed Sheeran vì tính chân thực và sức mạnh lay động cảm xúc. Ca từ của anh có sức mạnh đưa tôi đến với những cảm xúc khác nhau, từ niềm vui và tình yêu đến nỗi buồn và sự tự vấn. Khả năng kết nối với người nghe ở mức độ cá nhân là điều khiến anh trở nên khác biệt như một nghệ sĩ.

Ed Sheeran là một nghệ sĩ xuất sắc đã làm phong phú cuộc sống của tôi bằng âm nhạc của anh. Các bài hát của anh đã mang lại sự an ủi trong những thời điểm khó khăn và truyền cảm hứng cho tôi trân trọng những cảm xúc và trải nghiệm của chính mình. Tôi vô cùng biết ơn tài năng nghệ thuật của anh và sẽ luôn trân trọng âm nhạc của anh.

1.3. Bài mẫu 3 – Talk about your favorite singer – Son Tung M-TP

The music industry in Vietnam has witnessed the emergence of numerous talented singers over the years, each captivating audiences with their unique styles and voices. Among these artists, Son Tung M-TP stands out as one of my personal favorites. His captivating music, charismatic stage presence, and genuine connection with his fans have solidified his position as one of the most influential figures in Vietnamese pop culture.

Son Tung M-TP’s music journey began in 2014 with the release of his debut single, “Em Của Ngày Hôm Qua”. This song quickly took the Vietnamese music scene by storm, topping charts and garnering millions of views on YouTube. His subsequent releases, such as “Give Me Your Love”, “Chạy Ngay Đi”, and “Hãy Trao Cho Anh”, further cemented his popularity, establishing him as a household name.

Apart from his musical prowess, Son Tung M-TP’s captivating stage presence is another aspect that draws me to his artistry. His performances are infused with energy, passion, and an undeniable connection with the audience. He effortlessly commands the stage, transforming each performance into an unforgettable experience for his fans.

Beyond his musical and performance talents, Son Tung M-TP’s genuine connection with his fans sets him apart from other artists. He actively engages with his supporters through social media, fan events, and his music videos, often incorporating their feedback and suggestions into his creative process. This genuine connection fosters a strong sense of community among his fans, solidifying his position as a beloved artist.

In conclusion, Son Tung M-TP has captivated me with his exceptional musical talent, electrifying stage presence, and genuine connection with his fans. His music has become an integral part of my life, providing me with moments of joy, inspiration, and a deeper appreciation for Vietnamese pop culture. I am confident that Son Tung M-TP will continue to shine as a beacon of creativity and innovation in the Vietnamese music industry for many years to come.

Bản dịch

Ngành công nghiệp âm nhạc Việt Nam đã chứng kiến sự xuất hiện của vô số ca sĩ tài năng trong những năm qua, mỗi người thu hút khán giả bởi phong cách và giọng hát độc đáo riêng. Trong số những nghệ sĩ này, Sơn Tùng M-TP nổi bật là một trong những người yêu thích nhất của tôi. Âm nhạc cuốn hút, phong cách sân khấu lôi cuốn và sự kết nối chân thành với người hâm mộ đã củng cố vị trí của anh ấy như một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong văn hóa đại chúng Việt Nam.

Hành trình âm nhạc của Sơn Tùng M-TP bắt đầu vào năm 2014 với việc phát hành đĩa đơn đầu tay “Em Của Ngày Hôm Qua”. Bài hát này nhanh chóng khuấy đảo làng nhạc Việt, đứng đầu bảng xếp hạng và thu hút hàng triệu lượt xem trên YouTube. Những bản hit tiếp theo của anh ấy, như “Give Me Your Love”, “Chạy Ngay Đi”, và “Hãy Trao Cho Anh”, càng củng cố độ phổ biến của anh ấy, đưa anh ấy trở thành một cái tên quen thuộc.

Ngoài khả năng âm nhạc xuất chúng, phong cách sân khấu thu hút của Sơn Tùng M-TP là một khía cạnh khác thu hút tôi đến với nghệ thuật của anh ấy. Các màn trình diễn của anh ấy tràn đầy năng lượng, đam mê và sự kết nối không thể chối cãi với khán giả. Anh ấy dễ dàng làm chủ sân khấu, biến mỗi màn trình diễn thành một trải nghiệm khó quên cho người hâm mộ.

Bên cạnh tài năng âm nhạc và biểu diễn, sự kết nối chân thành của Sơn Tùng M-TP với người hâm mộ khiến anh ấy khác biệt với các nghệ sĩ khác. Anh ấy tích cực tương tác với những người ủng hộ mình thông qua mạng xã hội, sự kiện dành cho người hâm mộ và video âm nhạc của mình, thường kết hợp phản hồi và đề xuất của họ vào quy trình sáng tạo của mình. Sự kết nối chân thành này tạo nên một cộng đồng người hâm mộ gắn kết, củng cố vị thế của anh ấy như một nghệ sĩ được yêu mến.

Nhìn chung, Sơn Tùng M-TP đã thu hút tôi bằng tài năng âm nhạc phi thường, phong cách sân khấu đầy mê hoặc và sự kết nối chân thành với người hâm mộ. Âm nhạc của anh ấy đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi, mang đến cho tôi những khoảnh khắc vui vẻ, truyền cảm hứng và trân trọng sâu sắc hơn văn hóa đại chúng Việt Nam. Tôi tin tưởng rằng Sơn Tùng M-TP sẽ tiếp tục tỏa sáng như một ngọn hải đăng của sự sáng tạo và đổi mới trong ngành công nghiệp âm nhạc Việt Nam trong nhiều năm tới.

Xem thêm:

1.4. Bài mẫu 4 – Talk about your favorite singer – Noo Phuoc Thinh

Noo Phuoc Thinh, a name synonymous with Vietnamese pop music, has captivated audiences with his soulful vocals, captivating stage presence, and undeniable charisma. His journey to stardom began in 2009 when he emerged victorious from the reality singing competition “Vietnam Idol,” propelling him into the limelight.

Over the years, Noo Phuoc Thinh has solidified his position as one of Vietnam’s most sought-after artists. His music, a blend of pop, R&B, and soul, resonates with listeners across generations, transcending linguistic barriers and connecting hearts through the universal language of music.

Phúc Thịnh’s discography boasts an impressive array of hit songs, each infused with his signature blend of emotion and captivating melodies. Songs like “Cause I love you,” “Cham khe tim anh” and “Nhu phut ban dau” have become anthems for love, heartbreak, and the complexities of human emotions.

Beyond his musical prowess,Noo Phuoc Thinh is renowned for his captivating stage presence. His live performances are electrifying affairs, filled with energy, passion, and an undeniable connection with his audience. He effortlessly commands the stage, his every move and expression captivating the hearts and minds of his fans.

Noo Phuoc Thinh’s influence extends beyond the realm of music. He has established himself as a fashion icon, gracing the covers of prestigious magazines and setting trends with his sartorial choices. His philanthropic endeavors have also earned him admiration, as he consistently supports charitable causes and advocates for social responsibility.

Noo Phước Thịnh’s legacy lies not only in his musical achievements but also in his ability to connect with people on an emotional level. His music speaks to the soul, his performances ignite passion, and his persona inspires admiration. He is more than just a singer; he is a cultural phenomenon, a beacon of talent, and an embodiment of the Vietnamese spirit.

Bản dịch

Noo Phước Thịnh, một cái tên gắn liền với âm nhạc pop Việt Nam, đã thu hút khán giả bởi giọng hát đầy cảm xúc, phong cách sân khấu cuốn hút và sức hút không thể chối cãi. Hành trình đến với ngôi sao của anh bắt đầu vào năm 2009 khi anh chiến thắng cuộc thi âm nhạc thực tế “Vietnam Idol”, đưa anh lên ánh đèn sân khấu.

Trải qua nhiều năm, Noo Phước Thịnh đã khẳng định vị trí của mình là một trong những nghệ sĩ được săn đón nhất Việt Nam. Âm nhạc của anh, sự kết hợp giữa pop, R&B và soul, đã lay động trái tim người nghe ở mọi thế hệ, vượt qua rào cản ngôn ngữ và kết nối những trái tim thông qua ngôn ngữ chung của âm nhạc.

Danh sách đĩa hát của Noo Phước Thịnh đầy ấn tượng với hàng loạt bài hit, mỗi bài đều mang âm hưởng riêng biệt của anh, kết hợp giữa cảm xúc và giai điệu lay động lòng người. Những bài hát như “Cause I love you”, “Chạm khẽ tim anh” và “Như phút ban đầu” đã trở thành những bản thánh ca cho tình yêu, sự tan vỡ và những phức tạp trong cảm xúc con người.

Bên cạnh khả năng âm nhạc vượt trội, Noo Phước Thịnh còn nổi tiếng với phong cách sân khấu cuốn hút. Những màn trình diễn trực tiếp của anh luôn tràn đầy năng lượng, đam mê và sự kết nối không thể chối cãi với khán giả. Anh dễ dàng khuấy động sân khấu, mọi cử chỉ và biểu cảm đều thu hút trái tim và tâm trí của người hâm mộ.

Sức ảnh hưởng của Noo Phước Thịnh còn vượt ra ngoài lĩnh vực âm nhạc. Anh đã khẳng định mình là một biểu tượng thời trang, xuất hiện trên trang bìa của các tạp chí danh tiếng và tạo xu hướng với những lựa chọn trang phục của mình. Những nỗ lực từ thiện của anh cũng đã giúp anh nhận được sự ngưỡng mộ, khi anh luôn ủng hộ các hoạt động từ thiện và ủng hộ trách nhiệm xã hội.

Di sản của Noo Phước Thịnh không chỉ nằm ở những thành tựu âm nhạc mà còn ở khả năng kết nối với mọi người ở cấp độ cảm xúc. Âm nhạc của anh nói lên tâm hồn, màn trình diễn của anh khơi dậy đam mê và con người của anh truyền cảm hứng cho sự ngưỡng mộ. Anh không chỉ là một ca sĩ; anh là một hiện tượng văn hóa, một ngọn hải đăng của tài năng và hiện thân của tinh thần Việt Nam.

1.5. Bài mẫu 5 – Talk about your favorite singer – Toc Tien

Music is an integral part of life, and singers play a significant role in shaping our musical experiences. Among the many talented singers I’ve had the pleasure of listening to, Toc Tien stands out as my absolute favorite. Her captivating voice, diverse musical style, and empowering stage presence have left an indelible mark on me.

Toc Tien’s vocal prowess is undeniable. She possesses a wide vocal range, effortlessly transitioning from delicate whispers to powerful belting notes. Her voice is not only technically sound but also brimming with emotion, capable of conveying a myriad of feelings with authenticity and depth. This versatility allows her to excel in various genres, from pop and R&B to dance and electronic music.

Toc Tien’s musical style is as diverse as her vocal abilities. She seamlessly blends elements of different genres, creating a unique sound that is both fresh and familiar. Her music is not confined to a single box; it constantly evolves, incorporating new trends while staying true to her signature style. This artistic versatility keeps her music engaging and ensures that she remains relevant in the ever-changing landscape of the music industry.

Toc Tien’s stage presence is nothing short of electrifying. She commands attention with her captivating dance moves, exuding confidence and charisma that draws the audience in. Her performances are not just about singing; they are about creating an immersive experience that leaves a lasting impression. She empowers her audience through her music and her message, inspiring them to embrace their individuality and pursue their dreams.

Toc Tien’s exceptional talent, artistic vision, and empowering stage presence have solidified her position as my favorite singer. Her music continues to inspire and motivate me, and I eagerly await each new release. She is a true icon in the Vietnamese music industry, and I am proud to call myself a fan.

Bản dịch

Âm nhạc là một phần không thể thiếu trong cuộc sống, và ca sĩ đóng vai trò quan trọng trong việc định hình trải nghiệm âm nhạc của chúng ta. Trong số nhiều ca sĩ tài năng mà tôi có niềm vui được lắng nghe, Tóc Tiên nổi bật là ca sĩ yêu thích nhất của tôi. Giọng hát đầy mê hoặc, phong cách âm nhạc đa dạng và sự xuất hiện đầy sức sống trên sân khấu của cô ấy đã để lại dấu ấn không thể phai mờ trong tôi.

Khả năng thanh nhạc của Tóc Tiên là điều không thể phủ nhận. Cô ấy sở hữu một quãng giọng rộng, dễ dàng chuyển đổi từ những lời thì thầm nhẹ nhàng đến những nốt cao đầy uy lực. Giọng hát của cô ấy không chỉ về mặt kỹ thuật mà còn tràn đầy cảm xúc, có khả năng truyền tải vô số cảm xúc một cách chân thực và sâu sắc. Sự linh hoạt này cho phép cô ấy xuất sắc trong nhiều thể loại khác nhau, từ pop và R&B đến nhạc dance và điện tử.

Phong cách âm nhạc của Tóc Tiên cũng đa dạng như khả năng thanh nhạc của cô ấy. Cô ấy hòa quyện nhuần nhuyễn các yếu tố của các thể loại khác nhau, tạo ra âm thanh độc đáo vừa mới mẻ vừa quen thuộc. Âm nhạc của cô ấy không bị bó buộc trong một khuôn khổ nào; nó không ngừng phát triển, kết hợp xu hướng mới trong khi vẫn giữ nguyên phong cách đặc trưng của mình. Sự đa dạng nghệ thuật này khiến âm nhạc của cô ấy luôn hấp dẫn và đảm bảo rằng cô ấy vẫn phù hợp trong bối cảnh âm nhạc luôn thay đổi.

Sức hút sân khấu của Tóc Tiên không gì khác ngoài điện khí hóa. Cô ấy thu hút sự chú ý với những động tác vũ đạo đầy mê hoặc, toát lên sự tự tin và sức hút thu hút khán giả. Biểu diễn của cô ấy không chỉ đơn thuần là hát; đó là về việc tạo ra một trải nghiệm nhập vai để lại ấn tượng lâu dài. Cô ấy truyền sức mạnh cho khán giả thông qua âm nhạc và thông điệp của mình, truyền cảm hứng cho họ trân trọng cá tính riêng và theo đuổi ước mơ của mình.

Tài năng xuất chúng, tầm nhìn nghệ thuật và sức hút sân khấu đầy sức sống của Tóc Tiên đã củng cố vị trí ca sĩ yêu thích của tôi. Âm nhạc của cô ấy tiếp tục truyền cảm hứng và thôi thúc tôi, và tôi háo hức chờ đợi mỗi bản phát hành mới. Cô ấy là một biểu tượng thực sự trong ngành âm nhạc Việt Nam, và tôi tự hào gọi mình là một người hâm mộ.

1.6. Bài mẫu 6 – Talk about your favorite singer – Lisa 

Amongst the many talented singers in the music industry, Lisa, a member of the South Korean girl group Blackpink, stands out as one of my favorites. Her captivating stage presence, exceptional dance skills, and powerful vocals have garnered her a global fan base, including myself.

Lisa’s journey to stardom began in Thailand, where she was born and raised. From a young age, she displayed a passion for performing, excelling in dance competitions and showcasing her natural talent. Her dedication and hard work led her to audition for YG Entertainment, a renowned South Korean entertainment agency, in 2010. After five years of rigorous training, Lisa was selected as a member of Blackpink, marking the beginning of her remarkable career.

Lisa’s stage presence is undeniable. She exudes confidence and charisma, captivating audiences with her every move. Her dance skills are truly exceptional, combining intricate choreography with effortless grace and power. Her ability to seamlessly transition between various dance styles, from hip-hop to contemporary, further demonstrates her versatility and mastery of her craft.

Beyond her dance prowess, Lisa is also a gifted vocalist. Her voice is powerful and versatile, effortlessly soaring through high notes and delivering soulful ballads with equal finesse. She has a unique ability to convey emotions through her singing, connecting with listeners on a deeper level.

Lisa’s influence extends beyond music, as she has also established herself as a fashion icon. Her bold and trendy sense of style has inspired fans worldwide, making her a sought-after collaborator for fashion brands. Her ability to seamlessly blend different styles and create unique looks further showcases her creativity and fashion sense.

Lisa’s dedication to her craft, her genuine personality, and her positive impact on the world make her a role model to many. Her journey from a young aspiring dancer to a global superstar serves as an inspiration, demonstrating that with hard work, passion, and determination, dreams can indeed come true.

In conclusion, Lisa’s exceptional talent, captivating stage presence, and positive influence on the world have solidified her position as one of my favorite singers. Her dedication to her craft and her unwavering passion for music continue to inspire me and millions of fans worldwide.

Bản dịch

Giữa vô số ca sĩ tài năng trong ngành công nghiệp âm nhạc, Lisa, thành viên nhóm nhạc nữ Hàn Quốc Blackpink, nổi bật như một trong những người tôi yêu thích nhất. Sức hút sân khấu lôi cuốn, kỹ năng nhảy điêu luyện và giọng hát đầy nội lực của cô đã thu hút lượng người hâm mộ toàn cầu, bao gồm cả tôi.

Hành trình đến với ngôi sao của Lisa bắt đầu ở Thái Lan, nơi cô sinh ra và lớn lên. Từ nhỏ, cô đã bộc lộ niềm đam mê biểu diễn, xuất sắc trong các cuộc thi nhảy và thể hiện tài năng thiên bẩm của mình. Sự cống hiến và nỗ lực không ngừng nghỉ đã đưa cô đến với buổi thử giọng của YG Entertainment, một công ty giải trí nổi tiếng của Hàn Quốc vào năm 2010. Sau năm năm đào tạo khắc nghiệt, Lisa được chọn làm thành viên Blackpink, đánh dấu sự khởi đầu cho sự nghiệp đáng chú ý của cô.

Sức hút sân khấu của Lisa là điều không thể phủ nhận. Cô toát lên sự tự tin và lôi cuốn, thu hút khán giả với từng cử chỉ. Kỹ năng nhảy của cô thực sự phi thường, kết hợp vũ đạo phức tạp với sự uyển chuyển và sức mạnh nhẹ nhàng. Khả năng chuyển đổi linh hoạt giữa các phong cách nhảy khác nhau, từ hip-hop đến đương đại, càng thể hiện sự linh hoạt và thành thạo nghề nghiệp của cô.

Ngoài kỹ năng nhảy điêu luyện, Lisa còn là một ca sĩ tài năng. Giọng hát của cô mạnh mẽ và đa dạng, dễ dàng vút cao những nốt cao và thể hiện những bản ballad đầy cảm xúc với sự tinh tế ngang nhau. Cô có khả năng truyền tải cảm xúc một cách độc đáo qua giọng hát, kết nối với người nghe ở mức độ sâu sắc hơn.

Tầm ảnh hưởng của Lisa không chỉ giới hạn ở âm nhạc, vì cô cũng khẳng định vị thế của mình là một biểu tượng thời trang. Phong cách thời trang táo bạo và hợp thời của cô đã truyền cảm hứng cho người hâm mộ trên toàn thế giới, biến cô trở thành cộng tác viên được các thương hiệu thời trang săn đón. Khả năng kết hợp liền mạch các phong cách khác nhau và tạo ra những diện mạo độc đáo càng thể hiện sự sáng tạo và gu thời trang của cô.

Sự cống hiến cho nghề nghiệp, tính cách chân thực và tác động tích cực của Lisa đến thế giới đã biến cô trở thành hình mẫu cho nhiều người. Hành trình của cô từ một vũ công đầy tham vọng trở thành ngôi sao toàn cầu là nguồn cảm hứng, chứng minh rằng với sự chăm chỉ, đam mê và quyết tâm, ước mơ chắc chắn có thể thành hiện thực.

Kết luận, tài năng phi thường, sức hút sân khấu lôi cuốn và ảnh hưởng tích cực đến thế giới của Lisa đã củng cố vị trí của cô là một trong những ca sĩ yêu thích nhất của tôi. Sự cống hiến cho nghề nghiệp và niềm đam mê âm nhạc không ngừng nghỉ của cô tiếp tục truyền cảm hứng cho tôi và hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới.

Xem thêm:

2. Từ vựng chủ đề talk about your favorite singer

Bên dưới là một số từ vựng và mẫu câu liên quan đến chủ đề talk about your favorite singer giúp bạn có thể bổ sung và phát triển ý tưởng tốt hơn khi nói.

2.1. Từ vựng chủ đề

Dưới đây là bảng tổng hợp một số từ vựng liên quan đến chủ đề talk about your favorite singer.

Từ vựng chủ đề talk about your favorite singer
Từ vựng chủ đề talk about your favorite singer
Từ vựngNghĩaVí dụ
SingerCa sĩMy favorite singer is Taylor Swift.
MusicianNhạc sĩBeyoncé is a talented singer and musician.
GenreThể loại nhạcI like pop music, but I also enjoy listening to rock and country music.
SongBài hátMy favorite song by Adele is “Someone Like You”.
AlbumAlbumThe new album by BTS is amazing.
LyricsLời bài hátI love the lyrics to John Lennon’s song “Imagine.”
VoiceGiọng hátCeline Dion has a beautiful voice.
PerformanceBiểu diễnI went to see my favorite band perform live last night.
ConcertBuổi hòa nhạcI’m going to a Taylor Swift concert next month.
TourChuyến lưu diễnThe band is currently on tour in Europe.
FanNgười hâm mộI’m a big fan of Justin Bieber.
FollowTheo dõiI follow my favorite singers on social media.
InspirationCảm hứngMy favorite singer inspires me to be a better person.
Role modelHình mẫuI look up to my favorite singer because she is kind and talented.
Từ vựng chủ đề

2.2. Một số cụm từ chủ đề

Hãy theo dõi bảng sau để nắm trọn một số cụm từ chủ đề để đạt điểm cao trong bài IELTS.

Cụm từNghĩa Ví dụ
Face the musicĐối mặt với hậu quả, chịu trách nhiệm cho hành động của mình.After breaking the vase, he had to face the music from his parents. (Sau khi làm vỡ bình hoa, anh ta phải đối mặt với hậu quả từ bố mẹ.)
Call the tuneĐiều khiển, lãnh đạo, định đoạt.The boss calls the tune around here, so don’t expect to have much say. (Ông chủ là người ra quyết định ở đây, vì vậy đừng mong đợi có nhiều tiếng nói.)
Strike a chordGợi cảm xúc, làm chạm đến lòng người.Her speech really struck a chord with the audience. (Bài phát biểu của cô ấy thực sự đã làm lay động lòng người nghe.)
Play it by earXử lý tình huống mà không có kế hoạch cụ thể, tuỳ cơ ứng biến.We didn’t have a plan, so we just had to play it by ear. (Chúng tôi không có kế hoạch, vì vậy chúng tôi chỉ có thể tùy cơ ứng biến.)
Blow your own trumpetTự khen mình, tự ca ngợi.He’s always blowing his own trumpet about his accomplishments. (Anh ta luôn tự hào về những thành tựu của mình.)
Hit the right noteLàm đúng, thích hợp, nắm bắt được ý chí của người khác.The politician hit the right note when he spoke to the voters. (Chính trị gia đã nói đúng trọng tâm khi phát biểu trước cử tri.)
Music to my earsNghe điều gì đó vui tai, vui lòng.It was music to my ears when she said she would marry me. (Thật là tuyệt vời khi cô ấy nói rằng cô ấy sẽ kết hôn với tôi.)
In harmonySống hoà thuận, hòa hợp.The siblings live in harmony with each other. (Các anh chị em sống hòa thuận với nhau.)
March to the beat of your own drumLàm theo lối riêng của mình, không quan tâm đến ý kiến của người khác.She doesn’t care what others think; she marches to the beat of her own drum. (Cô ấy không quan tâm đến những gì người khác nghĩ; cô ấy sống theo cách riêng của mình.)
Out of tuneKhông hòa âm, không phù hợp, không đồng điệu.The guitar was out of tune, so the music sounded terrible. (Đàn guitar bị sai nhịp, vì vậy âm nhạc nghe thật kinh khủng.)
Một số cụm từ chủ đề

3. Cấu trúc và mẫu câu sử dụng cho chủ đề talk about your favorite singer

Dưới đây là các cấu trúc và mẫu câu thường sử dụng đối với chủ đề talk about your favorite singer. Hãy cùng tìm hiểu nhé!

3.1. Các cấu trúc sử dụng

Để có một bài hoàn chỉnh, bạn hãy theo dõi bài dưới để có thể nắm các ý chính sau để viết một bài viết. 

Cấu trúcVí dụGiải thích
Giới thiệu ca sĩ yêu thích– My favorite singer is …(Ca sĩ yêu thích của tôi là…)
– I’ve been a fan of… for many years. (Tôi đã là một fan hâm mộ của… trong nhiều năm.)
Giới thiệu tên ca sĩ yêu thích và thời gian bạn đã yêu thích họ.
Nêu lý do yêu thích ca sĩ– I love her/his music because…(Tôi yêu âm nhạc của họ vì…)
– I admire her/him for… (Tôi ngưỡng mộ họ vì…)
Nêu lý do tại sao bạn yêu thích ca sĩ đó, có thể là về âm nhạc, phong cách, tính cách,…
Chia sẻ về âm nhạc của ca sĩ– My favorite song by… is…(Bài hát yêu thích của tôi của… là…)
– I like the way… sings about… (Tôi thích cách… hát về…)
Chia sẻ về những bài hát hoặc album yêu thích của bạn của ca sĩ đó, và giải thích lý do tại sao bạn thích chúng.
Miêu tả phong cách âm nhạc của ca sĩ– …has a unique style of music that combines… (Có một phong cách âm nhạc độc đáo kết hợp…)
– Her/his music is often described as… (Âm nhạc của họ thường được mô tả là…)
Miêu tả thể loại nhạc và phong cách âm nhạc của ca sĩ đó.
Chia sẻ về màn trình diễn trực tiếp của ca sĩ– I had the opportunity to see… perform live last year. (Tôi đã có cơ hội xem… biểu diễn trực tiếp vào năm ngoái.)
– The concert was amazing/unforgettable. (Buổi hòa nhạc thật tuyệt vời/không thể nào quên.)
Chia sẻ về một lần bạn được xem ca sĩ đó biểu diễn trực tiếp, và cảm nhận của bạn về màn trình diễn.
Nêu ảnh hưởng của ca sĩ đến bạn– …has inspired me to… (Đã truyền cảm hứng cho tôi để…)
– I’ve learned a lot from… (Tôi đã học được rất nhiều điều từ…)
Chia sẻ về cách âm nhạc hoặc ca sĩ đó đã ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn, có thể là về mặt cảm xúc, sự nghiệp,…
Kết luận– Overall, I think… (Nhìn chung, tôi nghĩ…)
– …is a truly talented and inspiring artist. (Là một nghệ sĩ tài năng và truyền cảm hứng thực sự.)
Tóm tắt lại lý do tại sao bạn yêu thích ca sĩ đó, và bày tỏ sự ngưỡng mộ của bạn.
Các cấu trúc sử dụng

Lưu ý:

  • Bạn có thể sử dụng những cấu trúc này để xây dựng bài nói của mình về ca sĩ yêu thích.
  • Hãy sắp xếp các ý tưởng theo một trình tự logic và mạch lạc.
  • Sử dụng ngôn ngữ sinh động và đầy cảm xúc để thu hút người nghe.

3.2. Mẫu câu chủ đề talk about your favorite singer

Ngoài ra bạn cũng có thể áp dụng một số mẫu câu chủ đề talk about your favorite singer này!

Mục đíchMẫu câuDịch
Miêu tả sự ngưỡng mộ về tài năng của ca sĩ yêu thích.[Singer’s name] possesses an extraordinary vocal range that effortlessly soars to high notes and delivers powerful low tones with remarkable control.[Tên ca sĩ] sở hữu một quãng giọng hát phi thường, dễ dàng vút cao lên những nốt cao và thể hiện những nốt thấp mạnh mẽ với sự kiểm soát đáng chú ý.
Nói về thành công và đóng góp của ca sĩ yêu thích trong ngành âm nhạc.[Singer’s name] has achieved remarkable success in their music career, earning numerous awards and accolades, including [liệt kê giải thưởng]. [Tên ca sĩ] đã đạt được thành công đáng chú ý trong sự nghiệp âm nhạc của mình, giành được nhiều giải thưởng và danh hiệu, bao gồm [liệt kê giải thưởng].
Nói về ảnh hưởng của ca sĩ yêu thích đến cuộc sống và cảm xúc của bạn.[Singer’s name]’s music has been a source of inspiration and comfort for me throughout my life, helping me through difficult times and celebrating good times. Âm nhạc của [Tên ca sĩ] đã là nguồn cảm hứng và niềm an ủi cho tôi trong suốt cuộc đời, giúp tôi vượt qua những thời điểm khó khăn và tận hưởng những khoảng thời gian vui vẻ.
Đề cập đến phong cách âm nhạc và đặc điểm độc đáo của ca sĩ yêu thích.[Singer’s name] has a unique musical style that blends elements of [thể loại nhạc] and [thể loại nhạc khác], creating a sound that is both fresh and familiar. [Tên ca sĩ] có phong cách âm nhạc độc đáo, kết hợp các yếu tố của [thể loại nhạc] và [thể loại nhạc khác], tạo nên âm thanh vừa mới mẻ vừa quen thuộc.
Chia sẻ về những kỷ niệm hoặc trải nghiệm đặc biệt liên quan đến ca sĩ yêu thích.– I first discovered [Singer’s name] when I was […] years old. 
– I was watching […] and I heard [Singer’s name] sing the song [Singer’s song]. 
– I was so impressed by [Singer’s name]’s talent that I immediately became a fan. 
– (Lần đầu tiên tôi biết đến [Tên ca sĩ] khi tôi [tuổi] tuổi.
– Tôi đang xem [chương trình truyền hình/phim] và tôi nghe [Tên ca sĩ] hát bài hát “[Tên bài hát]”.
– Tôi rất ấn tượng với tài năng của [Tên ca sĩ] đến nỗi tôi ngay lập tức trở thành một người hâm mộ.)
Kết thúc, tóm tắt bài nói (nếu cần thiết).– So, I think that …
– To recap, I would like to say …
– In a word, …
– To sum up, …
– To recapitulate, …
– Vì vậy, tôi nghĩ rằng…
– Tóm lại, tôi muốn nói…
– Trong một từ, …
– Tóm lại, …
– Để tóm tắt lại,…
Mẫu câu chủ đề talk about your favorite singer

4. Kết luận

Hãy cùng tóm tắt lại những điểm chính về ca sĩ yêu thích của tôi nào!

  • Nêu lại tóm tắt ngắn gọn về ca sĩ yêu thích của bạn.
  • Nhấn mạnh những đặc điểm nổi bật của ca sĩ mà bạn yêu thích.
  • Chia sẻ cảm xúc của bạn về ca sĩ và âm nhạc của họ.
  • Kết thúc bằng lời khuyên hoặc thông điệp truyền cảm hứng.

IELTS Siêu Tốc hy vọng bài viết này đã mang đến cho bạn một kho tàng từ vựng mới và kỹ năng sử dụng các cấu trúc ngữ pháp để thảo luận về talk about your favorite singer. Để ghi nhớ kiến thức và làm chủ vốn từ vựng này, hãy ôn tập một cách thường xuyên và kỹ lưỡng.

Phát triển kỹ năng nói và tăng cường sự tự tin là chìa khóa để chinh phục IELTS! Hãy tham khảo chuyên mục IELTS Speaking với các bài học chi tiết và dễ hiểu, giúp bạn: Tự tin trong kỳ thi IELTS nói với kiến thức vững vàng, phát triển kỹ năng nói hiệu quả, và diễn đạt ý tưởng một cách mạch lạc và chính xác.

Tài liệu tham khảo:

  • Describe your favorite singer [IELTS Speaking]: https://ted-ielts.com/describe-favourite-singer/
  • Music vocabulary for the IELTS Speaking exam: https://www.ieltsspeaking.co.uk/ielts-music-vocabulary/
  • Music vocabulary | Learn English: https://www.englishclub.com/vocabulary/music.php/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *