Talk about your dream house – Bài mẫu kèm từ vừng cực hiệu quả

Học qua web dạy tiếng Anh IELTS Siêu Tốc không chỉ giúp bạn nhanh chóng cải thiện tiếng Anh mà còn mang lại kiến thức bổ ích với chủ đề talk about your dream house.

Bạn sẽ thấy bài mẫu kèm từ vựng cực hiệu quả trong việc trình bày ý tưởng về ngôi nhà lý tưởng của mình.

1. Bài mẫu Speaking: Talk about your dream house

Dưới đây là một số mẫu speaking về chủ đề để bạn có thể tham khảo!

Bài mẫu Speaking Talk about your dream house
Bài mẫu Speaking Talk about your dream house

1.1. Bài mẫu 1: Talk about your dream house 

Well, my dream house is something I’ve often envisioned, a place where I can truly feel at peace and fulfilled. It’s not just about the structure but also the ambiance and the feeling of comfort it provides.

Firstly, I imagine my dream house being located in a serene countryside setting, surrounded by lush greenery and perhaps near a lake or a river. The tranquility of nature would be a big part of its charm.

In terms of the architecture, I lean towards a blend of modern and traditional styles. I envision a spacious yet cozy two-story house with large windows that allow plenty of natural light to filter in. It would have a wrap-around porch with comfortable seating where I can enjoy my morning coffee or simply admire the beauty of the surroundings.

Inside, I picture an open floor plan with high ceilings and warm wooden floors. The living room would feature a fireplace, perfect for cozy evenings during the colder months. The kitchen would be modern and well-equipped, as I enjoy cooking and entertaining guests.

One essential feature of my dream house would be a dedicated library or study. As an avid reader and someone who values quiet contemplation, having a peaceful space filled with books would be a must.

Moving outside, I envision a beautiful garden with colorful flowers, fruit trees, and maybe even a vegetable patch. There would also be a space for outdoor dining and a small greenhouse where I can indulge my passion for gardening year-round.

Lastly, my dream house would be eco-friendly, incorporating sustainable features such as solar panels, rainwater harvesting systems, and energy-efficient appliances. I believe in living in harmony with the environment, and my dream house would reflect that ethos.

Overall, my dream house is more than just a physical structure; it’s a sanctuary where I can escape the hustle and bustle of everyday life and truly feel connected to nature and myself.

Bản dịch:

Nhà mơ ước của tôi là một điều tôi thường mơ tưởng, một nơi tôi có thể thực sự cảm thấy bình yên và hài lòng. Đó không chỉ là về cấu trúc mà còn về bầu không khí và cảm giác thoải mái mà nó mang lại.

Thứ nhất, tôi tưởng tượng ngôi nhà mơ ước của mình sẽ nằm ở một vùng quê yên bình, được bao quanh bởi cảnh quan xanh mướt và có thể gần một hồ hoặc một con sông. Sự yên bình của thiên nhiên sẽ là một phần quan trọng của sức hấp dẫn của nó.

Về mặt kiến trúc, tôi hướng đến một sự kết hợp giữa phong cách hiện đại và truyền thống. Tôi tưởng tượng một căn nhà hai tầng rộng rãi nhưng ấm cúng, với những cửa sổ lớn cho phép ánh sáng tự nhiên len vào. Nó sẽ có một hiên có thể quấn quanh với những ghế ngồi thoải mái nơi tôi có thể thưởng thức cà phê buổi sáng hoặc đơn giản chỉ là ngắm nhìn vẻ đẹp của xung quanh.

Bên trong, tôi tưởng tượng một không gian mở với trần nhà cao và sàn nhà gỗ ấm áp. Phòng khách sẽ có một lò sưởi, hoàn hảo cho những buổi tối ấm áp trong những tháng lạnh. Bếp sẽ hiện đại và được trang bị đầy đủ, vì tôi thích nấu nướng và tiếp khách.

Một đặc điểm quan trọng của ngôi nhà mơ ước của tôi sẽ là một thư viện hoặc phòng học riêng biệt. Là một người đọc nhiệt huyết và một ai đó đánh giá cao sự yên tĩnh để suy ngẫm, việc có một không gian yên bình đầy sách sẽ là điều cần thiết.

Chuyển ra ngoài, tôi tưởng tượng một khu vườn đẹp với những bông hoa sặc sỡ, cây ăn trái và có thể thậm chí là một mảnh vườn rau. Cũng sẽ có một không gian để dùng bữa ngoài trời và một nhà kính nhỏ nơi tôi có thể thỏa mãn đam mê với việc trồng cây quanh năm.

Cuối cùng, ngôi nhà mơ ước của tôi sẽ thân thiện với môi trường, tích hợp các tính năng bền vững như tấm pin năng lượng mặt trời, hệ thống thu gom nước mưa và các thiết bị tiết kiệm năng lượng. Tôi tin rằng sống hòa hợp với môi trường, và ngôi nhà mơ ước của tôi sẽ phản ánh tinh thần đó.

Tóm lại, ngôi nhà mơ ước của tôi không chỉ là một cấu trúc vật lý; đó là một nơi trú ẩn nơi tôi có thể thoát khỏi sự hối hả của cuộc sống hàng ngày và thực sự cảm thấy kết nối với thiên nhiên và bản thân mình.

1.2. Bài mẫu 2: Talk about your dream house 

My dream house is a serene retreat nestled amidst nature’s embrace, with a perfect blend of modern comforts and rustic charm. Picture this: a cozy cabin perched on the edge of a tranquil lake, surrounded by towering trees that change their colors with the seasons. 

As you approach, a winding stone pathway leads you through a lush garden filled with vibrant flowers and fragrant herbs. The sound of a gentle waterfall fills the air, creating a sense of serenity and peace.

The cabin itself is a masterpiece of architecture, with large windows that frame breathtaking views of the surrounding landscape. Inside, the decor is warm and inviting, with earthy tones, natural materials, and cozy furnishings that beckon you to unwind and relax.

The heart of the home is a spacious living area with a soaring ceiling and a stone fireplace, perfect for cozying up on chilly evenings. The kitchen is a chef’s delight, equipped with state-of-the-art appliances and a large island where friends and family can gather to share meals and laughter.

Upstairs, the bedrooms are havens of comfort and tranquility, with plush bedding, soft lighting, and windows that offer glimpses of the star-filled sky above. And outside, a sprawling deck provides the perfect spot for al fresco dining, morning yoga sessions, or simply soaking up the beauty of nature.

But perhaps the most magical part of my dream house is the sense of connection it offers – to the natural world, to loved ones, and to oneself. It’s a place where I can escape the hustle and bustle of everyday life, where I can recharge and rejuvenate my body, mind, and spirit. In short, it’s a place where dreams come true.

Bản dịch:

Ngôi nhà mơ ước của tôi là một nơi nghỉ ngơi yên bình giữa vòng tay của thiên nhiên, với sự kết hợp hoàn hảo giữa tiện nghi hiện đại và sự quyến rũ mộc mạc. Hãy tưởng tượng: một căn nhà gỗ ấm cúng đứng ven bờ của một hồ yên bình, được bao quanh bởi những cây cao vút thay đổi màu sắc theo mùa.

Khi bạn tiếp cận, con đường lát đá uốn cong dẫn bạn qua một khu vườn xanh mướt, đầy hoa tươi sặc sỡ và các loại thảo mộc thơm ngon. Âm thanh của một dòng suối nhỏ điểm xuyết không gian, tạo ra một cảm giác thanh bình và yên tĩnh.

Căn nhà gỗ chính là một kiệt tác kiến trúc, với những cửa sổ lớn khung cảnh tuyệt đẹp của phong cảnh xung quanh. Bên trong, trang trí ấm cúng và hấp dẫn, với các tông màu trầm, vật liệu tự nhiên và đồ nội thất ấm áp mời gọi bạn để thư giãn và nghỉ ngơi.

Trái tim của ngôi nhà là một không gian sống rộng rãi với mái cao và một lò sưởi đá, hoàn hảo để thưởng thức những buổi tối se lạnh. Bếp là nơi lý tưởng cho các đầu bếp, được trang bị các thiết bị hiện đại và một hòn đảo lớn nơi bạn bè và gia đình có thể tập trung để chia sẻ bữa ăn và tiếng cười.

Ở trên, các phòng ngủ là nơi nương náu của sự thoải mái và yên bình, với chăn ấm, ánh sáng dịu dàng và cửa sổ cho nhìn thấy những đám mây trên bầu trời đêm. Và bên ngoài, một tầng ban công rộng lớn cung cấp nơi lý tưởng để ăn uống ngoài trời, tập yoga vào buổi sáng, hoặc đơn giản là ngắm nhìn vẻ đẹp của thiên nhiên.

Nhưng có lẽ phần hấp dẫn nhất của ngôi nhà mơ ước của tôi là sự kết nối mà nó mang lại – với thế giới tự nhiên, với những người thân yêu, và với bản thân mình. Đó là nơi mà tôi có thể thoát khỏi sự ồn ào của cuộc sống hàng ngày, nơi mà tôi có thể nạp năng lượng và làm mới lại cơ thể, tâm trí và tinh thần của mình. Nói một cách ngắn gọn, đó là nơi mà giấc mơ trở thành hiện thực.

1.3. Bài mẫu 3: Talk about your dream house 

My dream house is a sanctuary where every corner tells a story and every detail reflects my personality and aspirations. It’s more than just a place to live; it’s a reflection of who I am and what I value. 

First and foremost, my dream house is nestled in nature, surrounded by lush greenery and perhaps with a view of a serene lake or majestic mountains. The natural surroundings provide a sense of tranquility and inspiration, allowing me to recharge and find solace after a long day.

Architecturally, I envision a blend of modern design elements with rustic touches. Large windows flood the interiors with natural light, seamlessly merging the indoors with the outdoors. High ceilings and open floor plans create a sense of spaciousness and freedom, while cozy nooks and alcoves offer intimate spaces for relaxation and reflection.

One of the focal points of my dream house is the kitchen – not just a functional space for cooking, but a gathering place where friends and family can come together to share meals and create memories. It’s equipped with state-of-the-art appliances and ample counter space for culinary experiments, and perhaps even a cozy breakfast nook overlooking the garden.

Another essential feature of my dream house is a dedicated workspace flooded with natural light, where I can unleash my creativity and pursue my passions without distractions. It’s a place where ideas flow freely and where I can immerse myself in projects that bring me joy and fulfillment.

Of course, no dream house would be complete without a tranquil oasis for relaxation and self-care. Whether it’s a luxurious spa bathroom with a deep soaking tub and a rainfall shower, or a secluded garden retreat with a bubbling hot tub and a cozy fire pit, it’s a space where I can unwind and rejuvenate both body and soul.

Lastly, my dream house is sustainable and environmentally friendly, incorporating energy-efficient design features, renewable materials, and perhaps even off-grid technology to minimize its ecological footprint. It’s a reflection of my commitment to preserving the beauty of the natural world for future generations.

Overall, my dream house is not just a physical structure, but a reflection of my values, aspirations, and the life I envision for myself. It’s a place where I can be my truest self, surrounded by beauty, tranquility, and inspiration.

Bản dịch:

Nhà mơ ước của tôi là một nơi trú ẩn, nơi mỗi góc nhỏ kể một câu chuyện và mỗi chi tiết phản ánh cá nhân và khát vọng của tôi. Đó không chỉ là nơi để sống; đó là một phản ánh của ai tôi và những gì tôi đánh giá cao.

Trước hết và quan trọng nhất, ngôi nhà mơ ước của tôi được bao quanh bởi thiên nhiên, được bao quanh bởi cảnh quan xanh mướt và có thể với tầm nhìn ra một cái hồ yên bình hoặc những ngọn núi uy nghi. Môi trường tự nhiên mang lại cảm giác bình yên và cảm hứng, cho phép tôi nạp năng lượng và tìm được sự yên bình sau một ngày dài.

Về mặt kiến trúc, tôi hình dung một sự kết hợp của các yếu tố thiết kế hiện đại với những nét đậm chất mộc mạc. Cửa sổ lớn làm đầy ánh sáng tự nhiên cho bên trong, tạo ra sự hòa quyện hoàn hảo giữa bên trong và bên ngoài. Trần nhà cao và kế hoạch sân chơi mở tạo ra cảm giác rộng rãi và tự do, trong khi những góc nhỏ và nơi tạo cảm giác ấm cúng cung cấp không gian riêng tư cho sự thư giãn và suy tư.

Một trong những điểm trọng yếu của ngôi nhà mơ ước của tôi là nhà bếp – không chỉ là một không gian chức năng để nấu nướng, mà còn là nơi tụ họp, nơi bạn bè và gia đình có thể đến bên nhau để chia sẻ bữa ăn và tạo ra những kỷ niệm. Được trang bị các thiết bị hiện đại và không gian lớn cho việc thực hiện các thử nghiệm ẩm thực, và có thể thậm chí là một không gian ấm cúng dành cho bữa sáng nhìn ra vườn.

Một đặc điểm quan trọng khác của ngôi nhà mơ ước của tôi là không gian làm việc riêng biệt, được làm đầy ánh sáng tự nhiên, nơi tôi có thể thả mình vào sự sáng tạo và theo đuổi đam mê của mình mà không bị làm phiền. Đó là nơi ý tưởng chảy ra tự do và nơi tôi có thể đắm chìm trong các dự án mang lại niềm vui và sự thỏa mãn.

Tất nhiên, không có một ngôi nhà mơ ước nào hoàn chỉnh nếu thiếu đi một ốc đảo yên bình cho việc thư giãn và chăm sóc bản thân. Dù đó là một phòng tắm sang trọng với bồn tắm sâu và vòi sen mưa, hoặc một khu vườn riêng tư với bồn tắm nước nóng và một lò sưởi nhỏ, đó là một không gian tôi có thể thư giãn và làm mới cả cơ thể và tâm hồn.

Cuối cùng, ngôi nhà mơ ước của tôi là bền vững và thân thiện với môi trường, kết hợp các yếu tố thiết kế tiết kiệm năng lượng, vật liệu tái tạo và có thể thậm chí là công nghệ không lưới lớn để giảm thiểu ảnh hưởng của nó đối với môi trường. Đó là sự phản ánh của cam kết của tôi trong việc bảo tồn vẻ đẹp của thế giới tự nhiên cho các thế hệ tương lai.

Tổng thể, ngôi nhà mơ ước của tôi không chỉ là một cấu trúc vật lý, mà còn là phản ánh của những giá trị, khát vọng và cuộc sống mà tôi tưởng tượng cho bản thân mình. Đó là nơi tôi có thể là chính mình nhất, được bao quanh bởi vẻ đẹp, sự bình yên và cảm hứng.

Xem thêm:

1.4. Bài mẫu 4: Talk about your dream house 

My dream house is a sanctuary where every corner tells a story and every detail reflects my personality and aspirations. It’s more than just a place to live; it’s a reflection of who I am and what I value. 

First and foremost, my dream house is nestled in nature, surrounded by lush greenery and perhaps with a view of a serene lake or majestic mountains. The natural surroundings provide a sense of tranquility and inspiration, allowing me to recharge and find solace after a long day.

Architecturally, I envision a blend of modern design elements with rustic touches. Large windows flood the interiors with natural light, seamlessly merging the indoors with the outdoors. High ceilings and open floor plans create a sense of spaciousness and freedom, while cozy nooks and alcoves offer intimate spaces for relaxation and reflection.

One of the focal points of my dream house is the kitchen – not just a functional space for cooking, but a gathering place where friends and family can come together to share meals and create memories. It’s equipped with state-of-the-art appliances and ample counter space for culinary experiments, and perhaps even a cozy breakfast nook overlooking the garden.

Another essential feature of my dream house is a dedicated workspace flooded with natural light, where I can unleash my creativity and pursue my passions without distractions. It’s a place where ideas flow freely and where I can immerse myself in projects that bring me joy and fulfillment.

Of course, no dream house would be complete without a tranquil oasis for relaxation and self-care. Whether it’s a luxurious spa bathroom with a deep soaking tub and a rainfall shower, or a secluded garden retreat with a bubbling hot tub and a cozy fire pit, it’s a space where I can unwind and rejuvenate both body and soul.

Lastly, my dream house is sustainable and environmentally friendly, incorporating energy-efficient design features, renewable materials, and perhaps even off-grid technology to minimize its ecological footprint. It’s a reflection of my commitment to preserving the beauty of the natural world for future generations.

Overall, my dream house is not just a physical structure, but a reflection of my values, aspirations, and the life I envision for myself. It’s a place where I can be my truest self, surrounded by beauty, tranquility, and inspiration.

Bản dịch:

Nhà mơ ước của tôi là một nơi trú ẩn, nơi mỗi góc nhỏ kể một câu chuyện và mỗi chi tiết phản ánh cá nhân và khát vọng của tôi. Đó không chỉ là nơi để sống; đó là một phản ánh của ai tôi và những gì tôi đánh giá cao.

Trước hết và quan trọng nhất, ngôi nhà mơ ước của tôi được bao quanh bởi thiên nhiên, được bao quanh bởi cảnh quan xanh mướt và có thể với tầm nhìn ra một cái hồ yên bình hoặc những ngọn núi uy nghi. Môi trường tự nhiên mang lại cảm giác bình yên và cảm hứng, cho phép tôi nạp năng lượng và tìm được sự yên bình sau một ngày dài.

Về mặt kiến trúc, tôi hình dung một sự kết hợp của các yếu tố thiết kế hiện đại với những nét đậm chất mộc mạc. Cửa sổ lớn làm đầy ánh sáng tự nhiên cho bên trong, tạo ra sự hòa quyện hoàn hảo giữa bên trong và bên ngoài. Trần nhà cao và kế hoạch sân chơi mở tạo ra cảm giác rộng rãi và tự do, trong khi những góc nhỏ và nơi tạo cảm giác ấm cúng cung cấp không gian riêng tư cho sự thư giãn và suy tư.

Một trong những điểm trọng yếu của ngôi nhà mơ ước của tôi là nhà bếp – không chỉ là một không gian chức năng để nấu nướng, mà còn là nơi tụ họp, nơi bạn bè và gia đình có thể đến bên nhau để chia sẻ bữa ăn và tạo ra những kỷ niệm. Được trang bị các thiết bị hiện đại và không gian lớn cho việc thực hiện các thử nghiệm ẩm thực, và có thể thậm chí là một không gian ấm cúng dành cho bữa sáng nhìn ra vườn.

Một đặc điểm quan trọng khác của ngôi nhà mơ ước của tôi là không gian làm việc riêng biệt, được làm đầy ánh sáng tự nhiên, nơi tôi có thể thả mình vào sự sáng tạo và theo đuổi đam mê của mình mà không bị làm phiền. Đó là nơi ý tưởng chảy ra tự do và nơi tôi có thể đắm chìm trong các dự án mang lại niềm vui và sự thỏa mãn.

Tất nhiên, không có một ngôi nhà mơ ước nào hoàn chỉnh nếu thiếu đi một ốc đảo yên bình cho việc thư giãn và chăm sóc bản thân. Dù đó là một phòng tắm sang trọng với bồn tắm sâu và vòi sen mưa, hoặc một khu vườn riêng tư với bồn tắm nước nóng và một lò sưởi nhỏ, đó là một không gian tôi có thể thư giãn và làm mới cả cơ thể và tâm hồn.

Cuối cùng, ngôi nhà mơ ước của tôi là bền vững và thân thiện với môi trường, kết hợp các yếu tố thiết kế tiết kiệm năng lượng, vật liệu tái tạo và có thể thậm chí là công nghệ không lưới lớn để giảm thiểu ảnh hưởng của nó đối với môi trường. Đó là sự phản ánh của cam kết của tôi trong việc bảo tồn vẻ đẹp của thế giới tự nhiên cho các thế hệ tương lai.

Tổng thể, ngôi nhà mơ ước của tôi không chỉ là một cấu trúc vật lý, mà còn là phản ánh của những giá trị, khát vọng và cuộc sống mà tôi tưởng tượng cho bản thân mình. Đó là nơi tôi có thể là chính mình nhất, được bao quanh bởi vẻ đẹp, sự bình yên và cảm hứng.

1.5. Bài mẫu 5: Talk about your dream house 

My dream house is a serene retreat nestled amidst nature’s splendor, where the tranquility of the surroundings harmonizes with the comfort of modern living. It’s not just a physical structure but a sanctuary where every corner resonates with warmth and serenity.

First and foremost, my dream house would be located in a picturesque setting, perhaps surrounded by lush greenery or overlooking a sparkling body of water. The sight of nature’s beauty would greet me every morning, filling me with a sense of peace and gratitude.

Architecturally, I envision a blend of contemporary design with elements of rustic charm. Large windows would adorn the walls, inviting ample natural light and offering panoramic views of the landscape outside. A spacious veranda or deck would extend from the living area, providing an ideal spot for relaxation and outdoor gatherings.

Inside, the interior would exude a cozy yet elegant ambiance. A well-appointed kitchen equipped with state-of-the-art appliances would be the heart of the home, where I could indulge my passion for cooking and entertaining loved ones. The living room would feature plush furnishings and a fireplace, creating a welcoming atmosphere for cozy evenings spent reading or unwinding by the fire.

Bedrooms would be tranquil retreats, each designed for comfort and restful sleep. Soft bedding, ambient lighting, and minimalist decor would promote relaxation and rejuvenation. A dedicated home office or creative space would cater to my professional pursuits and personal hobbies, providing a quiet sanctuary for focused work or leisurely pursuits.

Outside, the grounds would be landscaped to perfection, with manicured gardens, meandering pathways, and perhaps a tranquil pond or fountain. A pergola or outdoor seating area would offer a peaceful spot for meditation, yoga, or simply soaking in the beauty of nature.

In essence, my dream house represents a harmonious blend of natural beauty, thoughtful design, and modern comforts. It’s a place where I can escape the hustle and bustle of everyday life, recharge my spirit, and create cherished memories with loved ones.

Bản dịch:

Nhà mơ ước của tôi là một nơi nghỉ ngơi yên bình nằm giữa sự tráng lệ của thiên nhiên, nơi sự yên tĩnh của môi trường hòa quyện với sự thoải mái của cuộc sống hiện đại. Đó không chỉ là một cấu trúc vật lý mà còn là một nơi tâm linh nơi mỗi góc nhỏ đều lan tỏa sự ấm áp và bình yên.

Đầu tiên và quan trọng nhất, ngôi nhà mơ ước của tôi sẽ được đặt tại một cảnh quan đẹp như tranh, có lẽ là được bao quanh bởi cánh rừng xanh tươi hoặc nhìn ra một dòng nước lấp lánh. Tầm nhìn về vẻ đẹp của thiên nhiên sẽ chào đón tôi mỗi sáng, khiến tôi cảm thấy bình yên và biết ơn.

Về mặt kiến trúc, tôi tưởng tượng một sự pha trộn giữa thiết kế hiện đại với các yếu tố của sự quyến rũ mộc mạc. Cửa sổ lớn sẽ trang trí trên các bức tường, mời gọi ánh sáng tự nhiên và tạo ra tầm nhìn toàn cảnh về cảnh quan bên ngoài. Một ban công rộng rãi hoặc sân thượng sẽ mở rộng từ phòng khách, tạo điều kiện lý tưởng cho việc thư giãn và tổ chức các buổi gặp gỡ ngoài trời.

Bên trong, không gian nội thất sẽ toả ra một không khí ấm áp nhưng tinh tế. Một căn bếp được trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại sẽ là trái tim của ngôi nhà, nơi tôi có thể thỏa sức đam mê nấu nướng và tiếp khách bạn bè. Phòng khách sẽ có đồ nội thất sang trọng và một lò sưởi, tạo ra một bầu không khí chào đón cho những buổi tối ấm áp dành cho việc đọc sách hoặc thư giãn bên lửa.

Các phòng ngủ sẽ là nơi nghỉ ngơi yên bình, mỗi phòng được thiết kế cho sự thoải mái và giấc ngủ sâu. Bộ trang trí giường mềm mại, ánh sáng mờ nhạt và trang trí tối giản sẽ tạo ra không gian thư giãn và tái tạo. Một văn phòng làm việc tại nhà hoặc không gian sáng tạo riêng sẽ phục vụ cho các nhu cầu nghề nghiệp và sở thích cá nhân của tôi, tạo ra một nơi tĩnh lặng để tập trung làm việc hoặc giải trí.

Bên ngoài, khu đất sẽ được thiết kế cẩn thận đến từng chi tiết, với các khu vườn được chăm sóc, đường đi quanh co và có thể là một cái ao hoặc đài phun nước yên bình. Một mái che hoặc khu vực ngồi ngoài trời sẽ cung cấp một nơi yên bình để thiền, yoga hoặc đơn giản chỉ là thư giãn trong vẻ đẹp của thiên nhiên.

Tóm lại, ngôi nhà mơ ước của tôi đại diện cho sự kết hợp hài hòa giữa vẻ đẹp tự nhiên, thiết kế ý tưởng và những tiện ích hiện đại. Đó là một nơi tôi có thể trốn khỏi sự ồn ào và náo nhiệt của cuộc sống hàng ngày, nạp năng lượng cho tinh thần của mình và tạo ra những kỷ niệm quý báu cùng người thân yêu.

1.6. Bài mẫu 6: Talk about your dream house 

Ah, my dream house? Let me take you on a journey through the corridors of my imagination to a place where history, elegance, and fantasy converge a castle.

Imagine, if you will, a magnificent fortress perched atop a lush green hill, surrounded by a moat filled with crystal-clear water. As you approach, the imposing stone walls rise majestically into the sky, adorned with intricate carvings and battlements that speak of a bygone era.

Stepping through the grand entrance, you are greeted by a vast foyer with soaring ceilings and marble floors that echo with the footsteps of generations past. The walls are lined with suits of armor and tapestries depicting epic battles and heroic deeds.

Wandering through the labyrinthine halls, you discover a library filled with ancient tomes and leather-bound volumes, a sanctuary for quiet contemplation and intellectual pursuits. Nearby, a great hall beckons with its roaring fireplace and long wooden tables, where feasts are held in the company of friends and allies.

Ascending the spiral staircase, you reach the upper chambers, where opulent bedrooms await, each adorned with sumptuous furnishings and canopied beds fit for royalty. From the towering windows, you can gaze out over the sprawling grounds below, watching the sun set behind the distant mountains.

Outside, the castle grounds are a veritable paradise, with manicured gardens, meandering pathways, and hidden alcoves waiting to be discovered. A stable houses majestic steeds, while a courtyard serves as a venue for tournaments and celebrations.

But perhaps the most enchanting feature of all is the secret garden nestled within the castle walls—a secluded oasis of tranquility and beauty, where fountains play and exotic flowers bloom in riotous profusion.

In my dream house—a castle—I would find not just a place to live, but a living, breathing testament to history, art, and the power of imagination. It would be a sanctuary, a playground, and a fortress all rolled into one—a place where every corner holds a new adventure, and every stone whispers secrets of ages long gone by.

Bản dịch:

Một lâu đài – Đây là ngôi nhà mơ ước của tôi. Hãy cùng tôi khám phá qua các con hẻm trong tưởng tượng, tới một nơi nơi lịch sử, sự thanh lịch và ảo tưởng hòa quyện vào nhau – một lâu đài.

Hãy tưởng tượng bạn đứng trước một thành lũy hùng vĩ đặt trên đỉnh một ngọn đồi xanh tươi, bao quanh bởi một mương nước trong veo. Khi bạn tiến lại, những bức tường đá to lớn nổi bật mạnh mẽ lên trời, trang trí với những khắc văn tinh xảo và những tảng đá cheo leo nói về một thời đại đã qua.

Bước vào qua cánh cửa chính, bạn được đón tiếp bởi một hành lang rộng lớn với mái vòm cao và sàn nhà làm bằng đá cẩm thạch phản ánh tiếng bước chân của những thế hệ đã qua. Những bức tường được trang trí với những bộ áo giáp và tấm thảm miêu tả các trận đánh hùng hậu và những hành động anh hùng.

Lang thang qua những con hành lang rối rắm, bạn khám phá ra một thư viện đầy những tập sách cổ và những quyển sách bìa da, một nơi yên bình để suy tư và thực hiện các hoạt động tri thức. Gần đó, một hội trường lớn rộng mở với lò sưởi lửa ấm áp và những cái bàn gỗ dài, nơi các buổi tiệc được tổ chức trong sự kết hợp của bạn bè và đồng minh.

Leo lên cầu thang xoắn ốc, bạn đến được các phòng trên cùng, nơi các phòng ngủ xa hoa chờ đợi, mỗi phòng được trang trí với đồ nội thất xa hoa và giường cánh đèn phù hợp với hoàng gia. Từ những cửa sổ cao vút, bạn có thể nhìn ra khắp những cánh đồng dưới đất, nhìn ngắm mặt trời lặn sau những ngọn núi xa xăm.

Bên ngoài, các khuôn viên của lâu đài là một thiên đường thực sự, với các vườn được chăm sóc cẩn thận, các con đường uốn quẩn và các ngả ngục ẩn mình đang chờ được khám phá. Một chuồng ngựa chứa những con ngựa hùng vĩ, trong khi một sân nhỏ phục vụ như một nơi tổ chức các giải đấu và các lễ kỷ niệm.

Nhưng có lẽ đặc điểm quyến rũ nhất trong tất cả là vườn bí mật được ẩn trong những bức tường của lâu đài – một ốc đảo tĩnh lặng và đẹp đẽ, nơi những dòng suối chảy và những bông hoa kỳ lạ nở hoa một cách hỗn loạn.

Trong ngôi nhà mơ ước của tôi – một lâu đài – tôi sẽ không chỉ tìm thấy một nơi để sống, mà còn là một minh chứng sống, một sân chơi và một pháo đài tất cả được gộp lại trong một – một nơi mà mỗi góc nhìn mang lại một cuộc phiêu lưu mới, và mỗi viên đá thì thì thầm về những bí mật của những thời đại đã qua.

Xem thêm:

2. Từ vựng chủ đề talk about your dream house

Dưới đây là một bảng từ vựng chủ đề Talk about your dream house giúp bạn có thể thành thục hơn về đề tài này:

Từ vựng chủ đề talk about your dream house
Từ vựng chủ đề talk about your dream house
Từ vựngÝ nghĩaVí dụ
Dream houseNgôi nhà mơ ướcMy dream house would be a cozy cottage nestled in the mountains.
SpaciousRộng rãiI want a spacious living room with big windows.
TranquilThanh bình, yên tĩnhI envision a tranquil garden where I can relax.
ScenicĐẹp nhìn, thú vị về cảnh sắcI dream of a scenic view of the ocean from my bedroom window.
ModernHiện đạiI prefer a modern kitchen with sleek appliances.
CozyẤm áp, thoải máiI want a cozy reading nook by the fireplace.
Eco-friendlyThân thiện với môi trườngMy dream house would be eco-friendly with solar panels and rainwater harvesting.
Open-planThiết kế mởI like the idea of an open-plan layout for the kitchen and living area.
High ceilingsTrần nhà caoHigh ceilings give a sense of spaciousness and elegance.
Smart homeNhà thông minhI’m interested in having a smart home system to control lights and temperature.

Xem thêm:

3. Mẫu câu sử dụng cho chủ đề talk about your dream house

Dưới đây là một bảng mẫu gồm các câu sử dụng có thể giúp bạn trình bày một cách sinh động và sâu sắc về ngôi nhà trong mơ của mình.

CâuÝ nghĩaVí dụ
My dream house would be…Mô tả ngôi nhà lý tưởng của bạn.My dream house would be a cozy cottage nestled in the mountains, surrounded by lush forests and overlooking a serene lake.
It’s a place where…Mô tả các đặc điểm hoặc trạng thái của ngôi nhà trong mơ.It’s a place where I can unwind after a long day, with a crackling fireplace and a hot cup of tea.
I’ve always imagined…Thể hiện sự mong đợi hoặc ước mơ về ngôi nhà trong tương lai.I’ve always imagined having a rooftop garden where I can grow fresh herbs and vegetables.
One thing I love about it is…Mô tả một đặc điểm cụ thể mà bạn rất thích trong ngôi nhà mơ ước của mình.One thing I love about it is the large windows that let in plenty of natural light, creating a bright and airy atmosphere.
It reflects my personality because…Liên kết giữa ngôi nhà trong mơ và cá nhân của bạn.It reflects my personality because it’s filled with eclectic decorations and cozy nooks for reading and creativity, just like me.
In my dream house, I imagine…Mô tả các hoạt động hoặc trải nghiệm mà bạn tưởng tượng sẽ thực hiện trong ngôi nhà lý tưởng.In my dream house, I imagine hosting lively dinner parties with friends and family in the spacious kitchen and dining area.

4. Kết luận

Tóm lại, bài viết của IELTS Siêu Tốc đã cung cấp những kiến thức cơ bản về chủ đề talk about your dream house trong bài thi IELTS Speaking. Từ vựng phong phú, cấu trúc câu đa dạng và những mẹo nhỏ được chia sẻ sẽ giúp bạn tự tin hơn trong phần thi nói. 

Tuy nhiên, thành công trong bài thi IELTS Speaking không chỉ đến từ việc học từ vựng, bạn cần phải luyện tập thường xuyên, trau dồi kỹ năng giao tiếp và khả năng sử dụng tiếng Anh một cách tự nhiên. Hãy nhớ rằng, ngôi nhà mơ ước của bạn là một phần quan trọng trong câu chuyện cuộc sống, hãy chia sẻ nó với người khác bằng tiếng Anh một cách tự tin và thu hút.

Tài liệu tham khảo:

Talk about your dream house: https://leapscholar.com/blog/describe-your-dream-house-ielts-cue-card

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *